AnasayfaGenelEkonomik Kalkınma

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Yayınlandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Yayınlandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.

Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;

Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması

Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,

şeklindedir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 200.000 TL destek alabilecektir.

Fizibilite Destek Programı kapsamında sadece TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yer alan;

Kamu Kurumları;

Valilikler

Kaymakamlıklar

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mah. İdar.Bir)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

Üniversiteler

Kamu Kurumu Dışında Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar;

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

Birlikler ve Kooperatifler

Başvuru yapabilirler.

Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak