AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaKalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Çıkarılacak 4 Ders

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Çıkarılacak 4 Ders

Dünya liderleri 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etmek için 17 Küresel Hedef belirledi. Bu hedefler insanlığın ilerlemesi için güçlü birer etken sağlıyor.

Ayrıca ülkelerin daha fazla büyümesini ve yeni istihdam alanlarının sağlanmasını ve hukukun üstünlüğüyle daha iyi yönetişim talep ediyor.

İşte bu yüzden hükümetler, 2030 Kalkınma Gündemi Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında bazı dersler çıkarabilir ve geriye dönük olarak bu derslere cevaplar bulabilir. İşte küresel hedefler doğrultusunda 140 ülkenin çıkarttığı başlıca dersler.

1.Karar verici mekanizmaları ilerici politikalar izlemeye ikna etmek

Küresel sürdürülebilirlik hedeflerinden çıkardığımız ilk ders hedeflerin görünebilirliğini arttırarak ortak amaçlar doğrultusunda uzlaşma sağlanması oldu. Bu sayede uluslararası liderler, siyasi bölünmeleri aşıp daha ilerici politikalar geliştirildi.

2.Yoksul toplulukların yaşadığı zorlukları görünür kılmak

Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında ülkelerdeki yoksulluk ve eşitsizliğin görünürlüğünün arttırılması ve dışlanan topluluklara destek olmaya çalışılması  insanları harekete geçirdi.

3.Liderlerin sorumluluk almasını sağlamak  

Parlamenterler, topluluklar ve uluslararası örgütler, adaletsizliği açığa vurmak, insanların seslerini duyurmak ve geciken hedefler üzerinde harekete geçmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kullanmayı öğrendi. Örneğin,  HIV/AIDS ile mücadelesi için hükümet tarafından uluslararası borç kuralları düzenlendi.

4. Hedefleri gerçekleştirecek aktörleri koordine etmek  

Hükümet ve sivil toplum liderleri, yerel, ulusal ve uluslararası aktörleri birlikte çalışmaya ikna etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kullandı. Örneğin Kenya’da, sivil toplum kuruluşları okul ücretlerinin kaldırılmasını sağlamak için uluslararası kuruluşlarla bir araya geldi. Bu olay Afrika’da ilkokul kayıtlarını büyük ölçüde hızlandıran bir politika oluşturulmasına sebep oldu.

Kaynak

Haber: Çiğdem Çiyitoğlu