AnasayfaGenel

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Finansmanını Sağlamak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Finansmanını Sağlamak

İngiltere’nin sayılı basın kuruluşlarından biri olan Guardian, geçtiğimiz aylarda New York’ta belirlenen  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda Guardian, farklı uzmanlara “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin finansmanı nasıl sağlanabilir?” sorusunu sorarak konuyu tartışmaya açtı.

1)Herkesi Dahil Et.

SKH’nin ihtiyacı olan finansman hesaplanandan da çok fazla bir miktardır. SKH’lere ulaşım sürecinde sadece fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları için Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) hesaplanan para 2.5 trilyon dolar civarındadır. Dolayısıyla 2030 yılına kadar bütçe için daha fazla bir fon gerekmektedir. Bu bağlamda hükümetler, şirketler, vakıflar ve bireyler üstüne düşeni yapmalıdır. “Hafiz Mirza” UNCTAD İsviçre/Cenevre, Yatırım Araştırmaları Direktörü.

2)Yerli Kaynaklara Odaklan.

Hükümet Harcamaları Takip Raporu’na göre, Milenyum Kalkınma Hedefleri için yapılan harcamaların %77’si kamu finansmanı ile sağlanıyordu; üstelik bu finansman yöntemi daha istikrarlı,hükümetlerin öncelikleriyle örtüşen ve bağış sisteminde daha kolay yönetilebilen bir sistem olarak görünüyor. Bu sebeple aynı sürecin SKH’ler içinde olabileceğini öngörmek yerinde olacaktır. Fakat sağlıklı bir yönetim ve uygulama için küresel sistemde bulunan kurallar ve yapılar bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için ufak değişimleri gerçekleştirmesi gerekmektedir; örneğin ticaret ve vergilendirme. “Nick Bryer”, Eşitsizlik Politikası ve Kampanyalar Direktörü, Oxfam GB.

3)Özel Sektörün Önemini Anlamak.

SKH’leri fonlamadaki sıkıntılar, yalnızca özel sektörün sürece katılımını gözle görülür bir şekilde sağlamak ile mümkün olacaktır. Hükümetler ve filantropi toplumları halihazırda sürece olağanc gücüyle katılım gösterebilirken, gereken başarıya ulaşmak için şirketler henüz bir rol almış değillerdir. “Lorenzo Bernasconi”, The Rockefeller Vakfı Yardımcı Direktör.

4)Herkesin Hesap Verebilir Olması Önemli.

Bağışçı desteği  ile güçlendirilmiş özel yatırımlar ve özel finansman kalkınmada verimlilik prensipleri ile oldukça uyumludur. Bu sebepten dolayı dirençli bir çevre ve tedbirler olmazsa olmaz.  Aynı zamanda özel finans hesap verilebilirlik ve vatandaş katılımına imkan veren bir şeffaflık gerektirir. Bu özveriler ve girişimler politik liderler tarafından önemle ele alınıp, halk temelinde  cesaretlendirilmelidir. “Nick Bryer”

5)Kamu Maliyesi Bütçe Olarak Önemli Bir Bileşen.

SKH’lerin finansmanında en can alıcı nokta hibeler, fakat hibeler genellikle özel riskli sermayeler ve kredilerden oluşuyor yani geri dönüşleri oldukça sınırlıdır. Bu sebeple, kamu harcamalarına yönelmek yerinde bir politika olacaktır. “Matthias Kroll”, Ekonomist, Almanya/Hamburg Dünya Gelecek Konseyi

6) Her Hedef için Uygun Birer Finansman Kaynağı Bulmak.

Altyapı ve ekonomik kalkınma için özel sektöre ihtiyacımız var. Fakat öncelikle gözden kaçanları saptayabilmek için; hedefleri ve sektörleri tek tek incelemek gerekiyor. Kamu ve özel sektörün birbiriyle ikame edebileceklerini varsaymamalıyız. “Romilly Greenhill”, Kalkınma Finansı Takım Lideri, Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü(ODI), İngiltere

7) Bir Sistem Bütün İhtiyaçları Karşılamayabilir.

SKH’lerin tanımlanma sürecinde gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları tek bir yapıda ele alınmamalıdır. Özellikle çatışma ortamlarında bulunan ve dezavantajlı bölgelerde yer alan ülkeler için tek bir çözüm bulunmamaktadır. SKH’lerin gelişmekte olan ülkelerde bu tür durumlar için alternatif yolları düşünülmelidir. “Ralitza Dimova”, Kalkınma Ekonomisi Öğretim Üyesi, Manchester Üniversitesi