AnasayfaKalkınmaEkonomik Kalkınma

T.C. Kalkınma Bakanlığı, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi’ni yayımladı

T.C. Kalkınma Bakanlığı, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi’ni yayımladı

T.C. Kalkınma Bakanlığı, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi’ni yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık İşgücü İstatistiklerine göre 2017 yılında işsizlik bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 10,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılına göre daha yüksek düzeyde bir işsizlik düzeyiyle başlanılan 2017 yılında yüksek büyüme ve ilave istihdam teşviklerinin de desteğiyle artan istihdam performansıyla işsizlik oranı aynı düzeyde korunmuştur.

Ekran Resmi 2018-04-18 10.15.52 2

Söz konusu dönemde işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,8’e yükselmiştir. İşgücüne katılımdaki yüksek artışa rağmen ilgili dönemde uygulanılan ekonomiyi canlandırmaya ve istihdamı artırmaya yönelik teşviklerin de etkisiyle 984 bin kişi net ilave istihdam yaratılarak işsizlik oranının artışı engellenmiştir. İlgili dönemde 15‐24 yaşgrubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı için açıklanan yeni istihdam teşvikleri ile beraber yüksek büyüme performansının devam etmesiyle birlikte istihdamın artacağı değerlendirilmektedir. İstihdam seferberliğinin özellikle hizmetler sektörü istihdamında etkili olduğu ve dolayısıyla toplam istihdama olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamının toplam istihdama pozitif katkı vermesi büyümenin kompozisyonuna dair olumlu işaretler sunmaktadır.

2018 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksi ve Şubat ayı işsizlik sigortasından faydalanan kişi sayısı verileri de önümüzdeki dönemde işsizlik oranındaki düşüş beklentisini desteklemektedir.

2017 yılının dördüncü çeyreğinde tarım sektörü haricindeki sektörlerde istihdam başına düşen işgücü ödemelerinde bir önceki çeyreğe göre bir miktar artış yaşandığı görülmektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak