Tag: bilgi toplumu

 Giriş: Küresel Dönüşüm Küreselleşen dünyada benzeri görülmemiş bir dönüşüm sürecini yaşamaktayız. Teknolojik gelişmelerin öncülük ettiği bu sü [...]
Kalkınma Bakanlığı, ülkenin refah ve gelişmişlik düzeyinin arttırılması amacıyla makroekonomik, sektörel ve bölgesel gelişme alanlarında kalkınma plan [...]
2 / 2 POSTS