Tag: Sağlam KOBİ

IDEMA, Google, Youth Business International (YBI) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yürütülen Acil Durum Müdahale ve İyileşme [...]
KOBİ’lerin afet farkındalığını ve iş sürekliliğini desteklemek için eğitimler veren ve araçlar geliştiren proje kapsamında bir yeniliğe daha adım atı [...]
Şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düz [...]
23 Ekim 2011'de Van depremi Türkiye'nin Doğu kesimini sarsmış, 11.000'den fazla binaya kalıcı hasar vermiş ve en az 60.000 kişi evsiz kalmıştır. Bu yı [...]
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Zirvesi’nde kurulan Connecting Business Girişimi (CBi), üyesi olan 12 ülkeden iş ağı üyeleri, doğal afet durumlarınd [...]
Sağlam Kobi tarafından yürütülen proje kapsamında AFAD, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Ticaret Odası’nın da destekleri ile düzenlenecek olan etkinlik [...]
6 / 6 POSTS