AnasayfaEkoloji, İklim-Kırsal KalkınmaTarım

Tarım Sektöründe Gelir Analizi

Tarım Sektöründe Gelir Analizi

TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre tarım sektörü diğer sektörler ile karşılaştırıldığında ortalama gelir bazında  en düşük seviyede kalan sektör oldu.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; tarım sektöründe çalışanlar tüm sektörlerdeki toplam çalışanların %20,3’ünü oluşturdu. Sektörde çalışan kadınların payı %49 iken, erkeklerin payı %51 oldu. Tarım sektöründe gelir getirici bir işte çalışanların yıllık ortalama geliri 12 bin 461 TL iken, tarım sektöründe çalışan erkeklerin ortalama geliri kadınların iki katından fazladır. Bunun temel nedeni tarım sektöründe çalışan kadınların çoğunlukla düşük gelir elde eden yevmiyelilerden oluşmasıdır.

Tarımda ücretli ve maaşlı olarak çalışanlar 2014 yılında yıllık ortalama 13 bin 126 TL gelir elde ederken, yevmiyeliler 4 bin 772 TL, kendi hesabına veya işveren olarak çalışan müteşebbisler ise 13 bin 399 TL gelir elde etti. Rapordaki verilere göre tarımda müteşebbis olarak çalışan erkeklerin, kadınların iki katından daha fazla gelir elde ettiği görüldü.

Tarım Sektöründe Kaliteyi ve Geliri Artıran Unsur: Eğitim

Tarım sektöründe çalışan fertlerin %67,8’ini lise altı eğitimliler oluştururken bunu %15 ile okur-yazar olmayanlar, %10,2 ile bir okul bitirmeyenler ve %7,1 ile lise ve üstü eğitimliler takip etti. Tarım sektöründe çalışan kadınların önemli bir bölümünün eğitim düzeyi düşük olduğu görüldü. Kadınların %3,5’i lise ve üstü eğitimli iken, erkeklerde bu oran %10,6 oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında tarım sektöründe çalışan ve okur-yazar olmayanlar yıllık ortalama 6 bin 939 TL gelir elde ederken, bir okul bitirmeyenler 10 bin 682 TL, lise altı eğitimliler 12 bin 691 TL, lise ve üstü eğitimliler ise 18 bin 906 TL gelir elde etti.