AnasayfaSosyal KalkınmaYerel Yönetimler

Trabzon’da Kalkınma Eğitim Programı

30 Aralık tarihinde Trabzon Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kalkınma Eğitim Programı toplantısı gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Kalkınma Bakanlığı, 2023 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, 2014-2018 yılları arasında uygulanacak olan ‘10. Kalkınma Planı’nı devreye soktu. Bu plan dahilinde; ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci, bütüncül, kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alındı.   insan odaklı kalkınma anlayışının  benimsendiği plan çerçevesinde, kapsayıcı, istikrarlı ve yüksek ekonomik büyüme hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurlarda kalkınma planının kapsamı dahilindedir.

10.Kalkınma Planı’nın temel amacı, ülkemizin, uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklarda yer alan, yüksek gelir grubu ülkeleri arasında bulunan ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna gelmesidir.

Trabzon ili bu kapsam dahilinde Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile iş birliği düzenledi. Türkiye’de bir ilke adım atılan Trabzon’daki  Kalkınma Eğitim Programı’nda Vali Abdil Celil Öz ve Rektör Süleyman Baykal konuya ilişkin ve eğitimlerin detayları konusunda bilgiler aktardı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk tarafından eğitimde hak kazanan 14 belediye ve 12 kurumdan katılan 227 personele program sonrası sertifika verildi.

Yapılan eğitim ile Trabzon ilinde önemli bir adım atılarak “kaliteli-hızlı-ucuz-yaygın-şeffaf-eşitlikçi” ilkelerin ön planda tutularak yenilikçi yöntem uygulanarak  ‘öncelikli değişim planı’ desteklenmiş olacaktır. Bu eğitim programı sayesinde, vatandaş odaklı çalışılacak, işbirlikleri kurmaya hazır ve sürekli öğrenmeye açık, adımlar atılarak, Trabzon ilinin örnek teşkil etmesi sağlanacaktır.