AnasayfaEkoloji, İklim-Kırsal KalkınmaUluslararası Kalkınma

Türkiye için Yerel Sorunlar, Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık Hibe Programı

Türkiye için Yerel Sorunlar, Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık Hibe Programı

ENV.net, Türkiye için “Yerel Sorunlar, Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” başlıklı hibe programına teklif çağrısını yayınladı.

Batı Balkanlar ve Türkiye’de ENV.net: AB Entegrasyonu İçin Çevre Reformlarına Vatandaş Katılımı Projesi, AB katılım sürecinde bulunan ülkelerde, sivil toplum kuruluşlarının çevre alanındaki karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katılım sağlaması amacıyla geliştirilen bir projedir.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ENV.net projesi, bölgesel düzeyde uygulandığı Batı Balkanlar ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında bilgi paylaşımı ve kapasite gelişimi için bir ağ olmayı da hedeflemektedir.  Uluslararası ve ulusal düzeyde çalışan yedi organizasyonu bünyesinde barındıran ENV.net ağına Türkiye’den katılım gösteren organizasyon ise: TEMA.

ENV.net projesi hedefleri doğrultusunda Türkiye’de “Yerel Sorunlar, Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık Hibe Programı” başlıklı bir teklif çağrısı yayınlamıştır.  Türkiye’nin çevresel standartlara uyumlulaştırılması ve vatandaşlar arasında bu farkındalığın oluşturulması ve nihayetinde ENV.net’in çeperini genişletmek amacıyla yapılan teklif çağrısına son başvuru süresi 18 Aralık 2015’tir.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.