AnasayfaEğitimTeknoloji ve Kalkınma

Türkiye’de çocuklar için bilim, yazılım ve robotik sistemler üzerine eğitim veren kurumlar

Türkiye’de çocuklar için bilim, yazılım ve robotik sistemler üzerine eğitim veren kurumlar

Teknoloji ve İnternet alanında meydana gelen hızlı gelişmelerle birlikte “Kodlama ve Robotik” alanında yapılan faaliyetler her geçen gün giderek artıyor. İyileştirilmiş İnternet alt yapıları ve sanal gerçeklik gibi alanlarla geleceğin teknolojisi olan kodlama ve robotik sistemleri çocuklara şimdiden temel oluşturarak öğretmek, onların bilimsel araştırmalara yönelmelerini ve Kodlama-Robotik teknolojisi alanına adım atmalarını sağlayacak.

Türkiye’de yer alan ve çocuklar için “kodlama, yazılım ve robotik sistemler” üzerine eğitimler verip atölye çalışmaları düzenleyen kurumları şöyle sıraladık;

CoderDojo Türkiye

coderdojo

Çocuklara kod yazmayı öğreten CoderDojo oluşumu, 6-17 yaş arasındaki çocuklara geleceği şekillendirmede yardımcı olacak bilgisayar programlama eğitimlerini ücretsiz olarak sunuyor. Düzenlenen atölye çalışmalarında temel düzeyde HTML, CSS, Scratch ve Python gibi teknolojiler öğretiliyor. 

Devoxx4Kids Turkey

Devoxx4kids Türkiye, kar amacı gütmeyen sadece çocuklara bilişim ve teknolojileri alanında ücretsiz eğitimler düzenleyen bir sivil toplum örgütü. Günümüzde önemi giderek artan bilgisayar teknolojisi alanında çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve bu alanda çocukları küçük yaşta yetiştirmeyi amaçlıyor.

Coding İstanbul

coding istanbul

Coding İstanbul, çocuklara programlamayı sevdirmek, onları teknolojik gelişmelerle tanıştırmak ve onlara kod yazmanın mantığını, temel tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor. Kod yazma konusunda geleceğin yazılımcıları için temel eğitimler düzenleyen Coding İstanbul Projesi, İBB gençlik merkezi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında İstanbul’da yaşayan 7-12 yaş arası çocuklara gönüllü yazılım eğitimi verilerek, teknoloji ve yazılım alanında bir farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Habitat Derneği

habitat

Habitat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı ile bilgiye ulaşım kanallarının kullanımını yaygınlaştıran habitat iletişim araçlarının doğru kullanımını, çocukların, gençlerin ve internetle henüz tanışmamış yetişkinlerin bilişim programlarını kullanım becerilerini geliştiren bilişim projeleri yürütüyor. Bu amaç doğrultusunda Yarını Kodlayanlar, Minik Parmaklar ve daha bir çok proje ile çocukların bilişim alanındaki yaratıcılığını ve becerilerini geliştirecek eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyor. 

Çırak Okulu

çırak okulu

7-13 yaş arasındaki çocuklara yeni teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak eğitimler düzenleyen Çıraklık Okulu, çocukları günümüz bilişim sistemlerini anlayıp, yorumlayabilmeleri ve yeni modeller oluşturabilmelerine olanak sağlıyor. 

Çıraklık Okulu’nda çocuklar 3 boyutlu tasarım ve üretimi, basit programlama, robotik uygulamaların yanında yeni teknolojileri alanında eğitim alarak yeni deneyimler kazanma fırsatı buluyorlar.

Stem Çocuk

stem çocuk

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanların bütünleştirilmesinden oluşan eğitimler düzenleyen STEM, çocuklara proje-bazlı öğrenme, matematiksel modelleme, hesaplamalı düşünme, mühendislik eğitimi, robotik, mesleki öğrenme toplulukları ya da uygulama toplulukları, formal olmayan eğitim, bütünleşik müfredat kuramları, teknolojik pedagojik alan bilgisi gibi bölümlere ayırarak eğitimler düzenliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak bilinen bu programlama yapısı, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşmış olsa da mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi ve geleceğin bilim insanlarının oluşmasına katkı sağlayacak bir model.

Makerhane

makerhane

İnsanlara özgür ve rahat bir çalışma ortamı sunan Makerhane, aynı zamanda kodlama, elektronik, 3B tasarım ve yazıcı, robotik, ve kendin yap kategorilerinden oluşan eğitimlerle çocuklara bilişim ve üretim kültürünü aşılayarak geleceklerini tasarlama imkanı sunuyor.

Yaratıcı Araştırmacılar Forumu

yaratıcı araştırmalar fonu

Teknoloji ve sanatı bir araya getiren atölye çalışmaları sunan Yaratıcı Araştırmacılar Forumu, çocuklara yaratıcılıklarını geliştirme ve tasarımlarını uygulamaları için ortam sağlıyor. Düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde çocukların sadece tüketen kuşak değilde geleceklerini yaratan kuşaklar olmaları amaçlanıyor.

Stemist Lab

Küçük yaşta çocuklarda bilimin, teknolojinin, mühendisliğin, matematiğin, ve sanatın bütünleştiği Stem&Maker’ın birleşimiyle kurulan ilk özel laboratuvar. Çocuklara 21.yy araçlarını sevdirerek, üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Tekne 47tekne 47

Akran öğretim modelini benimseyen Tekne 47 kurumu, 7 ile 13 yaşları arasında yer alan çocukların temel programlama, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ve açık kaynaklı geliştirme kartları gibi yeni teknoloji eğitimleri veriyor. Düzenlediği atölye çalışmalarında öğrenciler kendi tasarımlarını geliştiriyor, bozup yeniden yapıyor veya değiştiriyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi — Eyüp

ali kuşçu

Suriyeli ünlü Kozmonot Muhammed Faris tarafından ana okul seviyesinden lise seviyesine kadar bir çok  birçok öğrenciye eğitim veriyor.

Kendi enerjisini kendisi üreten Yeşil Bina’da çocuklar, astronomiyi ve uzay teknolojilerini tanımalarını sağlayan, yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüşüm konusunda bilgiler edinebildikleri Ali Kuşçu Uzay Evi’nde çocuklar astronot kıyafetlerini giyerek ilk uzay maceralarına çıkıyor.

Başakşehir Living Lab

Başakşehir Living Lab bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetleriyle, öğrencilere gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği bir ortam sunuyor.

ITU Bilim Merkezi

iti bilim

Her yaştan öğrencinin bizzat deneyerek, kullanarak, görerek ve işiterek öğrenmesine olanak sağlayan merkez, bilimin, doğanın temel işleyiş yasalarıyla yüz yüze gelmesini ve teknolojiyle 7’den 77’ye herkesin toplumda bilim kültürünü yaşamasına olanak sağlayarak insanlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendiriyor.

Merkezde optik yanılsama, mekanik, elektrik magnetizma, matematik, uzay, akışkanlar mekaniği, ses ve titreşim ve genel fizik konularını içeren yaklaşık 70 gösteri birimi bulunan İTÜ Bilim Merkezini eğitim-öğretim dönemi boyunca programlarına alan okullar merkezimizden randevu alarak rehberler eşliğinde gezebiliyorlar.

Usturlab (Ücretli)

usturlabGeleceğin mucitlerine ilham vermek ve çocuklara farkındalık kazandırmayı misyon edinmiş bir kuruluş olan Usturlab, çocuklara sanat ve felsefeyle iç içe ve eğlenceli  bir eğitim sunuyor. Eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve yeni yollar geliştirmek isteyen kurum yeni nesillerin farklı bir eğitim deneyimi yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla bir araya gelmiş eğitim profesyonellerinin hayata geçirdiği özellikli projeler üretiyor.

Maker Çocuk (Ücretli)

maker çocuk

Çocuklara yeni nesil üretim araçlarını ve üretme kültürünü öğretmek amacıyla 2015 yılında kurulan Maker Çocuk, kurulduğu günden bu yana 5000’e yakın çocuk ve 500’e yakın yetişkin, öğretmen ve eğitmene maker hareketini ve maker hareketine dair araçların kullanım eğitimleri verdi.

Türkiye Bilişim Derneği (Ücretli)

Türkiye’nin bir çok şehrinde kodlama eğitimi veren TBD, bu eğitimlerle çocukların bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, ve bilişimsel alanda fikir üretebilen ve bu fikirlerini teknolojiyi de kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

octo performans Octo Performans ve Aktivite Merkezi (Ücretli)

Çocuklarına doğru ve nitelikli eğitim vermek için yaşanmış, deneyimlenmiş ve başarıya ulaşmış yöntemleri kullanan  OCTO Performans ve Aktivite Merkezi, çocuklarının gelecekte “başarılı ve özgüvenli” bireyler olması için 8 boyutlu zeka kuramını oyun terapisiyle birleştiren eğitim metodolojileri kullanılıyor.

Kaynak