AnasayfaAfetler

Türkiye’deki KOBİ’lerin Afet Direnci Araştırması Lansmanı, 6 Ağustos’ta Hilton Bosphorus’ta!

Türkiye’deki KOBİ’lerin Afet Direnci Araştırması Lansmanı, 6 Ağustos’ta Hilton Bosphorus’ta!

Son 20 yılda küresel maliyeti 3 trilyon doları geçen afetlere, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerin hazırlığını ölçmek için Sağlam KOBİ Projesi tarafından 2018 Ekim – Kasım ayları içerisinde SIA Insight iş birliğinde “Türkiye’deki KOBİ’lerin Afetlere Dayanıklılığı Araştırması” gerçekleştirildi. 

Marmara Depremi’nin 20. yılında, 2013’ten beri KOBİ’lerin afetlere dayanıklılığı ve iş sürekliliğini desteklemek için uygulanan Sağlam KOBİ Projesi’nin ilgili araştırma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı lansman etkinliği, UPS Türkiye Direktörü Sayın Burak Kılıç’ın açılış konuşması ile başlayacak. 

UPS Türkiye, AFAD ve IDEMA’dan değerli katılımcıların konuşmasının ardından Türkiye’deki KOBİ’lerin afet dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları paylaşılacak ve yeni yol haritası belirlenecek. KOBİ’lerin afet riski azaltmada karşılaştığı temel sorunların konuşulacağı ve kamu-özel sektör ortaklığının afet riski yönetiminde yarattığı fırsatların değerlendirileceği “Türkiye’de Afet Risk Azaltma ve Afet Risk Yönetimi Paneli” ile sonlanacak.

Program

09:00 – 09:30KAHVALTI
09:30 – 09:40Açılış Konuşması – Ev SahibiBurak Kılıç, UPS Türkiye Direktörü
09:40 – 09:50 Açılış KonuşmasıAli Ercan Özgür, IDEMA Kurucu
09:50 – 10:00Açılış KonuşmasıMehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanı (TBC)
10:00 – 10:45 Türkiye’deki KOBİ’lerin Afet Direnci Araştırma Lansmanı
10:45 – 11:00KAHVE ARASI
12:00-12:30Resilience in a Box
11:00 – 12:00Türkiye’de Afet Risk Azaltma ve Afet Risk Yönetimi Paneli
QR Kod ile LCV yapabilirsiniz.

Sağlam KOBİ Projesi Nedir?

Sağlam KOBİ Projesi, Van Depremi’nin yarattığı sonuçlardan ders alınması ile beraber, Türkiye genelinde KOBİ’lerin afet farkındalıklarını, hazırlık ve dirençlerini, müdahale yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla 2013 yılından beri yürürlüktedir.

KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar 20.000’den fazla kişiye ulaşıldı. 2013 yılından bu yana 25 ilde, 65 eğitim ve eğitmen eğitimi düzenleyen Sağlam KOBİ projesi, Türkiye genelinde yaklaşık 3000 KOBİ’ye ulaşmıştır. Proje, birebir eğitim ve eğitmen eğitimi faaliyetleri yanı sıra, çevrimiçi ücretsiz araç setleri ile de KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerini desteklemektedir. Proje kapsamında KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine teknoloji destekli çözümler üretmek için hackathon etkinlikleri düzenlenmektedir. Yerel ölçekteki bilgi ve tecrübelerini küresele taşıyan proje, bölgesel ihtiyaçları baz alan içerikler geliştirmekte ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Proje son olarak, 2018 yılının Ekim-Kasım aylarında, SIA Insight iş birliği ile raporun konusu olan KOBİ’lerde Afet Direnci Araştırmasını gerçekleştirmiştir. Araştırma, Marmara Depreminin 20. yılınında, afet hazırlığı ve direnci konusundaki eksiklik ve ihtiyaçlarımızın ortaya konması hususunda büyük önem arz etmektedir.

Araştırma Türkiye’nin beş büyük ili İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da, 1-99 arası çalışan nüfusuna sahip 400 tane KOBİ ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, KOBİ’lerin afet farkındalıklarını, hangi risk ve afet çeşitleriyle ne sıklıkta karşılaştıklarını, afetler hazırlık durumlarını ve afet risk azaltmaya yönelik çalışmalarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma, afet risk azaltma ve yönetimi alanında gerçekleştirilecek akademik çalışmalara, geliştirilecek projelere ve iş fikirlerine somut katkılarda bulunmak; afet farkındalığını artırmada sorun tespitini doğru yapabilmek ve yenilikçi çözümlere ışık tutan bulgulara ulaşabilmek amacıyla dizayn edilmiş ve yapılmıştır.

Araştırma sonuçları konu illerdeki KOBİ’lerin afet farkındalığının ve dolayısıyla hazırlık düzeyinin çok düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Afet türünden bağımsız olarak, KOBİ yetkililerinin işletmelerinin afet kaynaklı bir risk taşımadığını düşündükleri, bu sebepten dolayı afet hazırlığına kaynak aktarmanın gündemlerinde olmadığı tespit edilmiştir. Örneğin; İstanbul ili 1. derecede deprem fay hattı üzerinde olmasına rağmen, bu şehirdeki KOBİ’lerin %83’ü depremi bir risk olarak algılamamakta ve hazırlıklarda bulunmamaktadır. Bir diğer çarpıcı sonuç ise KOBİ’lerin afet hazırlık seviyeleri hakkındaki düşünceleri ve bu yolda attıkları adamlar ile alakalıdır. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin sadece %49’u afetlere karşı hazır olduklarını bildirirken, yine bu grubun içinden sadece yarısı Acil Eylem Planına sahip olduklarını belirtmiştir. İşletme çalışanlarının afet dayanıklılığı ve hazırlığı konusunda eğitilmesi, KOBİ’ler tarafından önem verilen bir alan değildir. Bunu takiben, işletme sahiplerinin, kamu ve özel sektör ile iş birliği yapma konusunda da yeterli ilgiye sahip olmadıkları bulgusuna varılmıştır.

Araştırma sonuçlarının da gösterdiği üzere, afet dayanıklılığı ve hazırlığı acil çözümlere ve etkili iş birliklerine ihtiyaç duyan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi takdirde, afet risk oranının yüksek olduğu ülkemizin ileride karşılaşacağı Marmara Depremi ve Van Depremi gibi afetlere karşı çok daha yüksek bedeller ödemesi oldukça muhtemeldir. Bu bağlamda, KOBİ’lerin afet farkındalıklarını artırmak, kamu ve özel sektör iş birliği ile etkili çözüm stratejileri geliştirmenin ve bunların yaygınlaştırılması için orta ve uzun vadeli kampanyalar ve eğitimler gerçekleştirmek, ülke ekonomisinin olası afetler sırasında ve sonrasında maruz kalacağı hasarı asgari düzeye indirilmesine ve ekonomik verimliliğin sürekli hale getirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır.