AnasayfaEğitim

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından Türkiye’nin 2016 yılındaki eğitim sistemini inceleyen Eğitim Değerlendirme Raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rapor, yönetişim ve finansman, öğretmen eğitimi ve mesleki süreç, uluslararası alanda Türkiye, özel öğretim ve temel eğitim gibi on farklı başlık altında Türkiye’deki eğitim sistemini inceliyor.

On bölümden oluşan rapor her bir bölümde ilk olarak 2016 yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri aktarıyor ve daha sonrasında bu gelişmelerle ilgili önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlerle ilgili öneriler sunuyor. Ülkemizde bulunan Suriyeliler için yapılan çalışmaların koordinasyonunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerektiğine değinen rapor; bu kapsamda çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesine ve ayrıntılı olarak raporlanması gerektiğine vurgu yapıyor. Rapor ayrıca Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış Suriyeli öğrencilerin sayısal ve demografik verilerinin daha açık bir şekilde ortaya konmasının gerektiğini belirtiyor.

Öğretmen eğitimi ve mesleki süreç temasının altında yapılan analize göre 2016 yılında Türkiye’nin temel öğretmen sorunu öğretmen sayısındaki eksiklik değil, öğretmenlerin niteliği olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası alanda Türkiye’nin eğitim karnesine değinen rapora göre, Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki gençlerin %72’si eğitime katılıyorken, OECD ülkelerinde bu oran %84 olarak hesaplanıyor. Türkiye’de 6-18 yaş aralığında bulunan 900 bin çocuğun çalıştığını gösteren rapor, bu çocukların %44’ünün mevsimlik tarım işçiliği yaptığını belirtiyor. Rapor son bölümünde özel eğitimin 2016 yılındaki gelişmelerine değiniyor.

TEDMEM 2016 Eğitim Değerlendirme Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.