AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaKarbon Piyasaları

AB Emisyon Ticaret Sistemi 19 üye tarafından kabul edildi

AB Emisyon Ticaret Sistemi 19 üye tarafından kabul edildi

2021-2030 döneminde karbon salımının azaltılması öngören AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) reform taslağı üye ülkeler tarafından kabul edildi. 28 AB üyesi ülkeden 19’u temiz teknoloji ve kirlilik azaltımları için emisyon planına 12 milyar Euro inovasyon fonu da dahil olmak üzere değişiklikleri onayladı.

Ekonomisi kömüre yüksek düzeyde bağımlı olan Polonya, Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Romanya ve Macaristan bu reform taslağını kabul etmedi.

Reform, AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki (ETS) ‘kirletme izni’ fiyatlarının dibe vurmasına yol açan fazla izinlerin toplanacağı bir Piyasa İstikrar Rezervi (MSR) oluşturulmasını içeriyor. Yeni anlaşma, fazladan krediler için bir havuz türü olan MSR’de depolanan karbon ödenek sayısını iki katına çıkaracak ve toplam sayı belirli bir eşiğe ulaştıysa otomatik olarak bir dizi MSR ödeneklerini iptal edecek. Yeni programın, enerji yoğun sanayiler için koruma sağlarken sera gazı miktarlarında daha fazla kesinti yapması bekleniyor.

Öte yandan AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS), sera gazlarının salımını engelleme ve kontrol altına alma amacıyla 11 bin şirkete yıllık salınan her ton karbondioksit için izin alınması zorunluluğu getirerek emisyonlarını sınırladı.

kaynak.