AnasayfaEğitimTeknoloji

Bilişim Teknolojileri Yazılım Dersi İçerikleri Artık EBA’da!

Bilişim Teknolojileri Yazılım Dersi İçerikleri Artık EBA’da!

2013 yılından beri Google ve MEB iş birliği çeşitli projelerle; yeni kuşağın teknolojiyi verimli kullanmaları ve sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil olmaları için desteklemekte; öğretmenler, aileler ve eğitimciler için uygulanabilir bilişim teknolojileri içerikleri üreterek onların kapasitelerini ve donanımlarını geliştirmekte ve Türkiye’de bilişim toplumunun oluşumuna katkı sağlamaktır.

Google’un Keşf@ Projesi altında gerçekleşen tüm bu projelerin son ayağında ilköğretim için geliştirilen ve 4 ayrı seviyeden oluşan öğretmen rehberleri ve öğrenci etkinlik kitaplarının birinci ve ikinci seviyeleri MEB tarafından onaylanarak EBA’ya yüklendi!

Yaşamımıza etkileri her geçen gün artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin farkındalığın erken yaşlardan itibaren oluşturulması bilgi toplumunun ortaya çıkmasına yönelik önemli adımlardan biridir. Tüm konular; eğlenceli oyunlar, drama çalışmaları, senaryolar, bulmacalar, yaşamın içerisinden uygulamalar ve  blok temelli programlama çalışmaları zenginleştirilerek öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Bilişim teknolojisi araçlarına ilişkin fiziksel imkanların yeterli olmayacağı eğitim ortamları düşünülerek, etkinlikler bilgisayarsız eğitim uygulamaları desteği ile biçimlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, iş birliği içerisinde çalışmanın, öğrenme sürecine katacağı zenginlik dikkate alınarak öğrencilerin birlikte çözüm arayacağı problemler oluşturulmuştur.

Kitabın hazırlanma sürecinin her aşamasında; Prof.Dr. Yasemin Gülbahar, Doç.Dr. Filiz Kalelioğlu, Doç.Dr. Serhat Bahadır Kert‘in akademik danışmanlığında, bilişim eğitimi alan uzmanlarının yanı sıra, ilgili yaş grubuna yönelik sınıf içi deneyimleri ve pedagojik bilgi birikimleriyle sınıf öğretmenlerimizin desteği ve görüşleri alınmıştır. Bu noktada, tüm kavram kullanımları ve etkinliklerin yaş düzeyine uygunlukları alan uzmanlarının görüşleri ile düzenlenmiştir.

Kitaplara EBA’dan ve www.kesfetprojesi.org web sitesinden erişebilirsiniz!