AnasayfaKadınAfetler

DİSK Genel-İş Emek Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Kadın Emeği 2023 raporu yayımlandı

DİSK Genel-İş Emek Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Kadın Emeği 2023 raporu yayımlandı

Her yıl 8 Mart’ta paylaşılan Kadın Emeği Raporu’nda bu yıl depremden etkilenen illerde kadınların çalışma hayatındaki durumu öncelikli olarak incelenmekte.

Rapora göre; deprem öncesi dönemde Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde kadınların işgücüne ve istihdama katılımı oranları düşük seviyelerde. Bölgede işgücünün yüzde 73’ü (2 milyon 292 bin) erkeklerden, yüzde 26,7’si (837 bin) kadınlardan oluşmaktadır. Toplam istihdamın; yüzde 74’ü olan 1 milyon 987 bini erkeklerden; yüzde 25,6’sı olan 695 bini ise kadınlardan oluşmaktadır. Deprem ile birlikte de kadın istihdamının çok ciddi bir şekilde düşeceği görülmesinin söz konusu olacağı belirtilmekte.

Deprem Bölgesindeki İllerimizde Kadın İstihdamın Durumu;  

 • Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde kadın istihdamı oldukça düşük.
 • Deprem bölgesindeki illerde istihdam edilen kadınların yarısı kayıt dışı çalıştırılıyor.  
 • Toplam kadın işsizliğinin yüzde 10’u deprem bölgesinde yaşayan illerimizde.

Türkiye genelinde kadın istihdam durumu ise şöyle: 

 • Türkiye genelinde kadın istihdamı erkek istihdamının yarısı kadar. İstihdamda cinsiyet açığı yüzde 36,4’ü bulmakta.  
 • Son beş yılda kadın istihdamı sadece 1,9 puan arttı
 • Türkiye’de geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4 milyonu aştı  
 • 12 milyon kadın ev işleri, ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dâhil olamıyor
 • Kadın istihdamının yüzde 32,5’i kayıt dışı çalıştırılıyor, 3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun  
 • Tam zamanlı çalışan kadınların yüzde 25,6’sı kayıt dışı istihdam edilirken yarı zamanlı çalışan kadınların yüzde 68,1 kayıt dışı çalıştırılmaktadır
 • Her 10 kadın işçiden yalnızca 1’i sendikalıdır
 • Kayıt dışı istihdam dahil edildiğinde kadınlarda gerçek sendikalaşma oranı yüzde 6,2’e düşmektedir
 • Erkekler, kadınlardan yüzde 20 daha fazla kazanıyor.  Yoksulluktan en fazla kadınlar etkileniyor. 

Raporun sonucunda alınması gereken önlem ve tedbirler şöyle sıralanmakta: 

 • Deprem bölgesi için yapılan tüm desteklerde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmelidir. 
 • Deprem bölgesindeki kadınların ihtiyaçlarına yönelik özel düzenlemeler hayata geçirilmelidir.  
 • Deprem sonrası kurulan yaşam alanları kadın ve çocuk depremzedeler için güvenli hale getirilmelidir. Kadın ve çocukların hijyen ihtiyaçları kesintisiz ve sürekli olarak sağlanmalıdır.  
 • Deprem bölgesindeki kadın işsizliği ve kayıt dışı istihdam oranının yüksekliği de göz önüne alınarak tüm işsizler için ön koşul aranmaksızın işsizlik ödeneği ve gelir desteği verilmelidir.  
 • Deprem sonrası artacak yoksulluk nedeniyle kadın ve çocukların uğrayabilecekleri şiddet ve istismara yönelik koruyucu önlemler hayata geçirilmelidir.

Not: Hesaplamaya dahil edilebilen iller: Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır illeridir. Hesaplamalara Adana ve Malatya illeri dahil edilememiştir. Nedeni ise TR bölge ayrımında Adana ve Malatya illeri verilerine il düzeyinde ulaşılamamasıdır. Bu nedenle söz konusu veriler yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Adana ve Malatya illeri de dahil edilerek düşünüldüğünde söz konusu verilerin daha fazla olacağını unutmamak gerekir. 2022 yılı verilerine bölgesel düzeyde ulaşılamamasının nedeni ise 2022 yıllık verilerinin Mart ayı sonlarına doğru yayınlanacak olmasıdır. Bu nedenle bölgesel düzeyde hesaplamalar 2021 yılı verileri üzerinden yapılmıştır. 

 

Kaynak: Disk/Emek Araştırma Dairesi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: