AnasayfaFonlarİş Olanakları

EaSI “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” başlıklı teklif çağrısı yayımlandı

EaSI “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” başlıklı teklif çağrısı yayımlandı

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” başlıklı teklif çağrısı yayımlandı.

Programın hedefleri:

  • AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;
  • İşgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;
  • AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;
    coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;
  • Mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması
  • Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

Son Başvuru: 15 Temmuz 2017/1 Aralık 2018/15 Nisan 2018.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak