AnasayfaEğitim

Hayat beklentisi, eğitim seviyesine göre şekilleniyor!

Hayat beklentisi, eğitim seviyesine göre şekilleniyor!

Uluslararası Para Fonu’na göre kişilerin hayattan beklentileri aldıkları eğitim seviyesine göre şekilleniyor.

Dünya Para Fonu’na göre yoksulluk ve düşük eğitim seviyesi, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin önemini vurgulayan önemli bir değişken olarak dünya genelindeki yaşam beklentisi ile doğrudan ilişkilidir.

Geleceğin Grafiği, “sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliği ve halkların genel sağlık üzerindeki etkisini yansıtan bu uzun ömür boşluğunun, ülkeler arasında değişmekte olduğunu” gösteriyor.

eğitim seviyeleri

Daha düşük eğitim düzeyine sahip olan erkekler, iyi eğitim görmüş meslektaşlarından yurt içinde ortalama olarak daha kısa yaşıyor. IMF, bu boşluğun İtalya’da dört yılken Macaristan’da 14 yıla kadar uzayabildiğini belirtti. Fon incelemesi aynı zamanda zengin ve orta gelirli ülkelerin geniş bir kesitini de içeriyor.

Ayrıca IMF, bu sağlık sıkıntısının insanların yaşadıkları ülkeler için büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor.

Düşük sağlık koşulları, istihdamda aksamalara neden olmakta ve bu da ömür boyu kazançların düşmesine sebep olmaktadır. Üstelik bir işgücünün sağlık açısından yetersiz olması, bir ülkenin üretkenliğine ve ekonomik büyümesine zarar verdiği de bilinen bir gerçektir.

Uluslararası Para Fonu, sadece gelirler arasında değil aynı zamanda az gelişmiş veya kırsal alanlarda da sağlık hizmetleri standartlarının yaygınlaştırılmasını önermektedir.

Kaynak