AnasayfaEkolojiSürdürülebilirlik

Herkes için Sürdürülebilir Enerji Forumu’nun ön çalışmaları başlıyor!

Herkes için Sürdürülebilir Enerji Forumu’nun ön çalışmaları başlıyor!

Herkes için Sürdürülebilir Enerji Forumu’nun (SEforALL) yeni etkinliği, 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ruanda’nın başkenti Kigali’de gerçekleştirilecek. O zamana kadar ise Hollanda, 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında bir dizi ön çalışmaya ev sahipliği yapacak. Amsterdam’da düzenlenecek olan organizasyon, cesur düşünmeyi teşvik etmek adına denizin üzerinde yer alan EYE Film Müzesi’nde gerçekleşecek!

SEforALL, tarafından düzenlenen tüm etkinliklerde olduğu gibi, çalışmalar çeşitli ve kapsayıcı olacak. Yoğun bir sorgulama aracılığıyla varsayımlara meydan okuyarak yeni bakış açıları ve tasarım düşünceleri yaratmaya odaklanılacak. Çeşitli geçmişlerden, milletlerden ve sektörlerden birçok küçük katılımcı grubun bir araya getirilmesi ile ilerlemelerin önündeki engellerin neler olduğu ele alınacak. Bu ilerleme değerlendirmesine dayanarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden özellikle 7. hedefin başarısı için oluşabilecek maddi zorlukların ve eylemi yürütürken ortaya çıkabilecek boşluklar araştırılacak.

Kısaca çalışmalarda; katılımcıların daha fazla hız ve ölçek elde etmeleri için sorunlar üzerinde yoğun araştırmalar yapılacak ve herkes için sürdürülebilir enerji hareketinin genişlemesi sağlanacak.

Kigali’de gerçekleştirilecek olan Forum ise asıl olarak ‘Hızı Artırmak’, ‘Ölçeğe Ulaşmak’ ve ‘Açığı Kapatmak’ gibi temalara odaklanacak. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yedincisi olan ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ konusunda kesin adımların atılacağı forumda, tüm kaynakları harekete geçirmek için küresel bir platform oluşturulacak. Bunlarla birlikte yeni ortaklıkların kurulması ve herkes için sürdürülebilir enerji devriminin ana vaadinin gerçekleştirilmesi gibi önemli adımlar atılacak.

Kaynak