AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaTeknoloji ve Kalkınma

Hindistan Demiryolları Temiz Enerji ile Çalışıyor

Hindistan ulusal demiryolları ülke genelinde her gün 23 milyon yolcu taşımaktadır ve demiryolu üzerinde yaklaşık  8,500 istasyon  bulunmaktadır. Demiryolu,  Hindistan içerisindeki 115,000 km’lik bir mesafeyi birbirine bağlamaktadır.

Gerek yolcu kapasitesinin fazlalığı gerekse demiryolunun uzunluğu sebebiyle ülkedeki en fazla elektrik tüketimini demiryolları tek başına gerçekleştirmektedir. Yapılan hesaplamalara göre, bir yılda demiryolları için tüketilen elektrik 17.5 milyar birim olarak belirtilmektedir. Mesafenin  ve yolcu sayısının her geçen gün arttığı da hesaba katıldığında; enerji de daha sürdürülebilir olmak ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı demiryollarının gelecekteki vizyonu için vazgeçilmez unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Demiryolları Bakanlığı 2009’dan bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Hindistan’ın çevre ve enerji dostu gelecek vizyonunu  destekleyen etkin enerji teknolojilerine uyum kapsamında ortaklık yürütmektedir. Bu ortaklık aynı zamanda Küresel Çevre Fonu ( Global Environment Facility) ile de desteklenmektedir.

Yürütülen bu ortalık çerçevesinde, Hindistan’daki 150 kompartımanlı yolcu trenlerinin elektrik lambaları, yüksek verimli enerjili LED lambaları ile değiştirildi. Bu uygulama ile onarım maliyeti düştüğü gibi aynı zamanda aydınlatma kalitesi de daha iyi hale geldi ve saatte 4 milyon kilovat tasarruf edilmesi sağlandı.

Hindistan’da gerçekleşen verimli enerji çalışmaları sadece trenler ile sınırlı değil. Aynı zamanda tren istasyonlarında bulunan platformlar da LED lambalar ile donatılmış durumdadır. Hindistan’ın finans merkezi olan Bombay’daki platformlar bu çalışmalarda pilot olarak kullanılmaktadır. Bilet alma ve rezervasyon gişeleri artık daha görünür  ve eski ışıklandırma ile karşılaştırıldığında daha verimli bir aydınlatma sağlamaktadır.

Yapılan çalışmalar kapsamında, demiryolları temiz enerji kullanım ağını genişletmek adına fırsatları değerlendirmektedir. Hindistan demiryolları, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjinin öncelikli tüketicilerinden biri olabilmeyi hedeflemektedir. UNDP ve demiryolları arasındaki anlaşma kapsamında kullanılmayan araziler ve çatılarda, güneş enerjisi ile enerji üretimi çalışmalarının altyapısı oluşturulması planlanmaktadır. Hindistan demiryolları alternatif enerji olarak petrol yerinede  doğalgaz ve biyodizel ve diğer temiz kaynaklı enerjilerin kullanımına odaklanmış durumdadır.