Anasayfaİş Fırsatlarıİş Olanakları

IDEMA Çevre Mühendisini Arıyor!

IDEMA Çevre Mühendisini Arıyor!

Uluslararası sosyo-ekonomik kalkınma projelerinde lider olan IDEMA, vizyonunu etki yatırımı alanına doğru genişletiyor. Dönüştürücü eğitim girişimleri ve etkili sosyal programlar oluşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi saygın uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içindeyiz. Çalışmalarımız, sürdürülebilir kalkınmayı ve olumlu toplumsal değişimi teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi eğitim programları ile tanımlanmaktadır.

İŞ TANIMI:

IDEMA şu anda Türkiye’deki ekibimize katılmak üzere deneyimli ve kendini işine adamış bir “Çevre Mühendisi” arıyor. Seçilen aday, kuruluş içindeki çeşitli ekiplerle yakın çalışarak ve proje yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla etkileşim kurarak çevre projelerimizde kilit bir rol oynayacaktır.

TEMEL SORUMLULUKLAR:

– Proje hedeflerine, zaman çizelgelerine ve çıktılara uyulmasını sağlayarak çevre mühendisliği ile ilgili projeleri yönetmek.

– Çevresel girişimlerdeki potansiyel riskleri, zorlukları ve fırsatları belirlemek için derinlemesine proje araştırması ve analizi yapmak.

– Çevresel etkileri göz önünde bulundurarak kaynak tahsisi, bütçeleme ve zamanlama dahil olmak üzere kapsamlı proje planları geliştirmek.

– Projenin etkili bir şekilde yürütülmesini ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için çapraz fonksiyonel ekipler ve paydaşlarla işbirliği yapmak.

– Proje ilerlemesini izlemek, temel performans göstergelerini takip etmek ve proje ekibine ve paydaşlara düzenli güncellemeler sağlamak.

– Sorunsuz bir proje iş akışı sağlamak için proje sorunlarını, çatışmaları ve darboğazları proaktif olarak belirleyin ve ele alın.

– Ekip üyeleri ve paydaşlar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve işbirliğini teşvik etmek, uyumlu bir proje ortamını desteklemek.

– Çevresel standartlara, metodolojilere ve en iyi uygulamalara uyumu sağlamak.

– Proje başarısını değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve çıkarılan dersleri yakalamak için proje sonrası değerlendirmeler yapmak.

– Projenin yürütülmesini ve verimliliğini artırmak için endüstri trendleri, gelişen teknolojiler ve çevre yönetimi uygulamaları hakkında güncel bilgiler edinin.

– Durum güncellemeleri, temel bulgular ve öneriler de dahil olmak üzere proje raporları hazırlamak ve yönetim ekibine sunmak.

– Etkili iletişim kurmak

– Analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak verilerin elde edilmesi ve sağlanması için ilgili iş birimleri ile etkin iletişim kurmak.

– Veri analizi ve raporlamada mevcut süreçleri iyileştiren yeni raporlama standartları önermek.

– Veri toplama, doğrulama ve saha faaliyetlerinin izlenmesi de dahil olmak üzere İzleme ve Değerlendirme (İ&D) görevlerini iç standartlara ve donör gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmek.

GEREKSİNİMLER:

– Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi.

– Çevre mühendisliği ve proje yönetiminde 3-5 yıllık ilgili deneyim.

– Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve çevresel etki değerlendirmelerinde kanıtlanmış deneyim.

– ISO, CDP ve diğer çevresel düzenlemeler gibi endüstri standartlarının güçlü bir şekilde anlaşılması.

– SBTi, CSRD, GRI ve diğer çevresel girişimler gibi son gelişmelere aşinalık.

– Çevresel riskleri yönetmek için standartlar, prosedürler ve süreçler geliştirme ve uygulama konusunda deneyim.

– Nitel ve nicel araştırma ve analiz konusunda yeterlilik.

– İleri seviyede rapor yazma ve iletişim becerileri.

– İklim değişikliği ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme konusunda tutkulu.

– Bir ekip içinde bağımsız ve işbirliği içinde çalışabilme becerisi.

– Güçlü bir sorumluluk duygusu ile sonuç odaklı.

– Çevre projelerine yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım.

– Hem yüz yüze etkileşimlerde hem de yazılı iletişimde İngilizce dilinde son derece etkili iletişimci.

– Farklı kültürleri anlama ve uyum sağlama becerisi ile küresel bir iletişim rolünde çalışma deneyimi.

– Word, Excel ve PowerPoint’te yeterlilik.

– Başarılı iç ve dış çevre projelerini yönetme, planlama ve sunma becerisi.

Başvurunuzu IDEMA Linkedin hesabından yapabilirsiniz. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: