AnasayfaSağlık&Hijyen

İş yerinde, sağlıklı, güvenli ve zinde bir hayat için neler gerekiyor?

İş yerinde, sağlıklı, güvenli ve zinde bir hayat için neler gerekiyor?

Her yıl 2 milyondan fazla kişi iş yerinde iş kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Peki bu durum nasıl önlenebilir?

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, mesleki kazalar veya işle ilgili oluşan hastalıklar yüzünden her yıl 2.3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. 

ILO’nun verilerine göre sadece işle ilgili kazalardan ve hastalıklardan dolayı meydana gelen kaybın küresel ekonomiye maliyetinin, yıllık 3 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Ayrıca, yakın tarihli bir başka raporda, dünyadaki 3.2 milyar işçinin giderek daha kötü çalışma şartlarında çalışmak zorunda kaldığı ve büyük çoğunluğun ekonomik güvensizlik içerisinde yaşadığı belirtiliyor. Üstelik bu işçilerin neredeyse %77’si yarı zamanlı ve geçici işlerde güvencesiz bir şekilde çalışıyor.
Giderek artan iş gücünün büyümesi, işçilerin de daha sağlıksız ortamlarda çalışmalarına neden oluyor. Özellikle beyaz yakalı kesimin %52’si obezite gibi kilo problemleri yaşarken, %38’i ise iş yerlerindeki aşırı baskıdan rahatsız durumda.

Birçok iş yerinde, güvenlik, üretim ve kar, iş zorunluluklarından kopuk ayrı bir süreç olarak yönetiliyor. Ancak, sağlık ve güvenlik kendi başına bir süreç değil, iş kararlarının, stratejinin, kültürün ve performansın bir sonucu.

İş yerinde, sağlıklı, güvenli ve zinde bir hayat için aşağıdaki 6 alanın genel işçi refahını arttıran bir tür kültür ve çevre yarattığı kanıtlandı.

1. Sağlık, güvenlik ve zindelik konularında kültürel bir tutku oluşturan örgütsel liderlik yapısı oluşturmak

Her iş yeri, gün sonunda çalışanlarının eve güvenli ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlamalı. Çalışanlarının sağlıklı bir iş ortamında bulunmaları için iş sağlığı ve güvenliği konularında sıfır toleranslı bir yaklaşım olmalı. Tüm bu ortamı kurmak için de saygı, empati ve etik kavramları temel gereksinimler arasında yer alıyor.

2.Sağlıklı, güvenli ve zinde bir yaşam bilinci için güçlü bir diyalog kurma

İş yerlerinde oluşan sorunları tartışmak ve bu sorunlara  çözüm bulmak için işveren ile işçiler arasında açık iş birliği bulunması ve mağduriyetleri ileriye dönük bir şekilde yöneten bir yönetişim sisteminin oluşturulması önemli. İşçilere yönetim ve eylem komiteleri hakkında sorular sormak ve gözlem ekiplerine katılmalarını istemek  yalnızca olası tehlikeleri önlemez, aynı zamanda güvenli bir iş ortamı hissinin uyandırılmasını sağlar.

3. Sosyal istikrar ve güvenlikle refah ortamının sağlanması

Sosyal güvenlik hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne yansıyan bir insan hakkı olarak kabul ediliyor. Toplumun üyesi olan herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip. Bir kuruluşun, iş gücünün rahatını sağlaması için toplumun sunduğu sosyal güvenlik zorluklarının yanı sıra dijital ve teknolojik ilerlemenin ortaya çıkardığı sonuçları da sürdürülebilir bir şekilde ele alması büyük önem taşıyor. Kapsamlı büyümeyi teşvik eden, gelir eşitsizliğini azaltan, alternatif sosyal güvenlik modelleri getiren yenilikçi yaklaşımlar, gelecekte istihdam edeceklerin refah bir ortamda yaşamasına büyük ölçüde katkıda bulunmasını sağlar.

4. İleri teknoloji ile gelen refah

Yeni teknolojinin emek için pek çok olası etkisi olmasına rağmen, emniyet ve sağlık açısından bir takım fırsatları öngörmek mümkün. İleri teknolojiler iş tehlikelerini ortadan kaldırarak ve fiziksel hareketi kolaylaştırarak işçi sağlığını artırır.

Yaşlı işçiler bağlamında, bu teknolojiler, bir insanın güçlü, esnek ve hareketli bir dış iskelet kullanmasına olanak sağlar. İnsan-makine ara yüzlerinin diğer örnekleri olan genişletilmiş ve sanal operatörler, sağlıklı operatörleri, giyilebilir sağlık sensörleri ve takip cihazları, akıllı kişisel asistanlar ve daha birçok teknolojik gelişme iş yerlerinde çalışanların iş yükünü azaltarak daha refah bir çalışma ortamı sunabilir.

Teknolojideki bu gelişmeler devam ettikçe, bugün uygulanabilecek yenilikler, işçilerin kendilerini yalnızca tehlikeli koşullardan uzaklaştırmakla kalmıyor aynı zamanda potansiyel olarak daha verimli hale getirmelerini sağlıyor. Bu sayede tüm inşaat endüstrileri, teknolojinin kullanımını ilerletme fırsatı buluyor ve sonuç olarak  iş gücü katılımını daha güvenli hale getiriyor.

5. Mesleki gelişim yoluyla refah

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmanın mesleki gelişim ortamının güçlenmesine büyük katkısı var. Bu yüzden gelişmiş güvenlik ve sağlık olanakları, şirketlerde iş gücünün gelişmesine de yardımcı olacak. Çalışanlara ekstra esneklik kazandıran şirketler bu alandaki en uç noktaya gelebilir. Bu nedenle, doğru yetenek kümesiyle en iyi yeteneği çekmek için, sağlıklı bir çalışma ortamı ile birlikte bir sağlıklı yaşam kültürü de giderek önem kazanıyor.

6. İş yerinde zihinsel ve duygusal refahı sağlamak için özel eylemlerin yapılması

Çoğu zaman, iş yerinde psikolojik ve duygusal sağlığın önemini hafife alınır. Zihinsel ve duygusal refah genel sağlık için çok büyük önem taşır. Olumlu akıl sağlığı, insanların potansiyellerini tam olarak kavramalarını, yaşam stresleri ile baş etmelerini, üretken olmalarını ve topluluklarına anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlar.

Eğer işverenler, çalışanlarına gerekli çalışma hayatı dengesini sağlayarak, empati kurulan bir örgüt kültürü yaratarak, stres azaltma programları sunarak, taciz karşıtı politikalar uygulayarak ve aile iznini destekleyerek diğer birçok durumda olası zihinsel ve duygusal sağlık problemlerinin önlemesini sağlayabilir.

Kaynak