AnasayfaKentler ve Yerel KalkınmaGıda

 Kentsel Tarım ve FAO

 Kentsel Tarım ve FAO

Kent ve kent çeperindeki tarımı (UPA), kentlerin çevresinde bitkilerin büyümesi ve hayvanların artarak kendilerine yaşam alanları oluşturması olarak tanımlayabiliriz. Kent ve kent çeperindeki tarım, buğday, mantar, aromatik ve medikal yabani otlar, süs bitkileri gibi farklı çeşitlerde gıda ürünleri sağlar. Bunun yanı sıra, kümes hayvanları, tavşanlar ve keçiler de bu tarım çesidinin bir parçasıdır.

UPA, aynı zamanda ağaçları meyveleri konusunda ve yakacak odun olarak kullanılması süreçlerinde de büyük bir önem arz eder. Tarımsal ormancılık ve küçük çapta su tarımı UPA böglelerinde yapılabilecek en önemli tarımsal aktiviteler arasında yer alır.

Gıda Güvenliği

UPA’lar özellikle kriz zamanlarında veya gıda ürünü açığı olduğunda kentlilerin ve hanehalklarının gıda güvenliği için büyük bir katkı sunmaktadır. Üretim noktasında ise, UPA bölgelerinden elde edilen ürünler üreticiler tarafından tüketilmekte ya da kent marketlerinde satılmaktadır.  Bu ürünleri  pek çok kentte popülerleşen çiftçi marketleri ve mandıraları gibi mekanlarda görmek mümkündür. Yerelde üretilen gıda ürünleri daha az ulaşım maliyeti ve soğutma gerektirdiğinden kent yakınlarındaki marketlere taze ve besleyici ürünler olarak sunulmaktadır. Örneğin, düşük gelirli kent sakinleri taze ürüne daha uygun fiyatlar ile erişebilmektedir.

Kent Çiftçiliği

Sebzeler kısa bir üretim sürecine sahipler; bazı türdeki sebzeler 60 gün gibi kısa bir sürede ekilip hasat edilebiliyor, bu durumda tam olarak kent çiftçiliğinin doğasına hitap eden bir yöntem olma özelliği taşıyor. Bahçeli arazilerden ise kırsal bölgelere oranla 15 kez fazla verim sağlanabiliyor. Üstelik bir metre karelik bir bölümden yılda 20 kilogram ürün elde edebiliyorsunuz. Kentlerdeki sebze üreticilere ulaşıma daha az vakit harcayarak, paketleme ve depolama konusunda da direk olarak tüketici ile bağlantıya geçtiğinden çok fazla bir harcama yapmasına gerek kalmıyor. Kent tarımı aynı zamanda istihdam ve yoksul kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar için gelir imkanı sağlıyor.

FAO’nun Rolü

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), UPA’nın dönüşümü ile ilgili çalışmalarda; kent arazilerinin ve ekonomik aktivitelerin tanımlanmasında rol almaktadır. Aynı zamanda ulusal ve yerel tarımın kalkınma stratejilerinde, gıda ve besin programlarında ve kentsel planlamada da aktif bir şekilde katkı sunmaktadır. FAO’nun üstlendiği bu rol bir bakıma ulusal ve bölgesel hükümetlerin ve kent yönetim politikalarının ve UPA, ürün gelişimi, pazarlama ve işleme süreçlerindeki hizmet desteklerinin sistametik bir çerçevede yürütülmesine yardımcı olmaktadır.