AnasayfaFonlar

“KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı Yayımlandı

“KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı Yayımlandı

COSME Programı “KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı yayımlandı.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

Bu teklif çağrısının genel amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli olan idari ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu destekler özellikle aşağıdaki şekilde olacaktır:

 •   Özellikle Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence) taşıyan yenilikçi KOBİ’lere “IPön tanı” hizmeti sağlamak
 •  Bu yenilikçi KOBİ’lerin Avrupa patentleri için başvurmalarına ve uygulamalarla ilgiliolarak IP hukuk hizmetlerine erişmelerine yardımcı olmakÇağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin KapsamıÇağrıda belirtilen amaçlar kapsamında yapılacak faaliyetler aşağıda listelenen 6 alanı kapsamalıdır:
 1. Bir Koordinasyon Merkezi oluşturmak,
 2. Bir internet sitesi kurmak,
 3. İlgi beyanlarına ait çağrıları yayınlamak, koordine etmek ve yönetmek,
 4. Eylem etki ölçümü,
 5. Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme
 6. Raporlama

Çağrı Kapsamında Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

Koordinasyon Merkezi aşağıdaki dört çıktıyı geliştirecektir:

 •  İnternet sitesi (eylem başlamasından en son 3 ay sonra kullanıma hazır olmalı)
 •  Web sitesinde 9 teklif çağrısı yayınlanması
 • İşleme Aracı
 •  Projenin sonunda gerçekleştirilen faaliyetlerden öğrenilen dersler hakkında birraporKabul için Koşullar
 • Başvurular en geç son başvuru tarihinde gönderilmelidir.
 • Başvurular yazılı olarak gönderilmelidir.
 • Projeler AB resmi dillerinde hazırlanmalıdır.

Son Başvuru: 4 Eylül 2018

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.