AnasayfaSağlık&HijyenCOVID-19

Koronavirüs ve diğer tüm patojenlere karşı bilim ve küresel iş birliği!

Koronavirüs ve diğer tüm patojenlere  karşı bilim ve küresel iş birliği!

IDEMA Kalkınma çalışanları yazıyor: LIFE Projesi İstanbul Koordinatörü Elif Aksoy Yuval Noah Harari’nin pandemilere genel bir bakış sunduğu makalesinden öne çıkan kısımları IDEMA Haber okuyucuları için derledi.

LIFE Projesi İstanbul Koordinatörü
Elif Aksoy

“Homo Deus” ve “Sapiens” gibi dünyaca çok satan  kitapların yazarı olan İsrailli tarihçi Yuval Noah Harari, geçtiğimiz pazar günü TIME dergisi için “In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership” adlı oldukça etkileyici bir makale kaleme aldı. Makale insanlık tarihi boyunca pandemilere genel bir bakış sunarken bilimin ışığında kaydedilen ilerlemenin ne kadar önemli olduğunun altını bastırarak çiziyor. Harari, insanlığın  Koronavirüse karşı mücadelesini alışılmışın dışında yorumladığı makalesini aşağıdaki çarpıcı cümlelerle sonlandırıyor:

“Bu kriz anında, hayati mücadele insanlığın içinde gerçekleşir. Bu salgın, insanlar arasında daha fazla muhaliflik ve güvensizlik ile sonuçlanırsa, virüsün en büyük zaferi olacaktır. İnsanlar kavga ettiğinde virüsler iki katına çıkar. Aksi durumda ise, yani salgın karşısında küresel iş birliği ne kadar artarsa , sadece Koronavirüse değil, gelecekteki tüm patojenlere karşı kazanılmış bir zafer olacaktır.”

“Koronavirüs ile Mücadelede İnsanlık Liderlikten Yoksun”

“Birçok insan küreselleşme üzerine Koronavirüs salgınını suçluyor ve bu tür salgınları önlemenin tek yolunun dünyayı küreselleştirmekten arındırma (de-globalize) olduğunu söylüyor. Duvarlar inşa edin, seyahati kısıtlayın, ticareti azaltın. Bununla birlikte, salgınları durdurmak için kısa süreli karantina gerekli olsa da, uzun vadeli izolasyon bulaşıcı hastalıklara karşı gerçek bir koruma sağlamadan ekonomik çöküşe yol açacaktır. Aksine, salgının gerçek panzehiri ayrışma değil, iş birliğidir.”

“Salgınlar, küreselleşme çağından çok önce milyonlarca insanı öldürdü. 14. yüzyılda uçaklar ve yolcu gemileri yoktu, ancak veba salgını on yıldan kısa bir süre içinde Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya yayıldı. Avrasya nüfusunun dörtte birinden fazlası – 75 milyon ile 200 milyon arasında insanı öldürdü. İngiltere’de on kişiden dördü öldü. Floransa şehri 100.000 nüfusunun 50.000’ini kaybetti.”

“1918’de özellikle patolojik etki oluşturan (virulant) bir grip türü birkaç ay içinde dünyanın en ücra köşelerine yayılmayı başardı. Yarım milyar insanı enfekte etti. Bu da insan türünün dörtte birinden fazlasına eş değerdi. Gribin Hindistan nüfusunun %5’ini öldürdüğü tahmin edilmektedir. Tahiti Adası’nda yaşayanların %14’ü öldü. Samoa’da ise nüfusun % 20’si hayatını kaybetti. Pandemik, bir yıldan az bir sürede on milyonlarca insanı ve belki de 100 milyon kadar insanı öldürdü. Dört yıl süren savaşta Birinci Dünya Savaşı’ndan daha fazlası hayatını kaybetti.”

“1918’den bu yana geçen yüzyılda insanlık, artan nüfus ve daha iyi ulaşımın bir sonucu olarak salgınlara karşı daha savunmasız hale geldi. Tokyo veya Mexico City gibi modern bir metropoller patojenlere, ortaçağ Floransa’sından çok daha zengin avlanma yerleri sunmakta. Bununla birlikte küresel ulaşım ağı bugün 1918’den çok daha hızlı. Bir virüs, Paris’ten Tokyo’ya ve Mexico City’ye 24 saatten daha kısa bir sürede girebilir. Bu nedenle, bir ölümcül veba ile birbiri ardına bulaşıcı bir cehennemde yaşamamız kaçınılmazdı.”

“Bununla birlikte, salgınların görülme sıklığı (insidansı) ve etkisi aslında dramatik bir şekilde azalmıştır. AIDS ve Ebola gibi korkunç salgınlara rağmen, yirmi birinci yüzyılda salgınlar, Taş Devri’nden bu yana önceki zamanlardan çok daha küçük bir oranda insanı öldürmüştür. Bunun nedeni, insanların patojenlere karşı en iyi savunmasının izolasyon degil – bilgi olması. İnsanlık salgın hastalıklara karşı savaşı kazanıyor çünkü patojenler ve doktorlar arasındaki silahlanma yarışında patojenler kör mutasyonlara, doktorlar ise bilginin bilimsel analizine güveniyor.”

“Virüslere karşı mücadelede insanlığın sınırları yakından koruması gerekiyor. Ancak ülkeler arasındaki sınırları değil. Daha ziyade, insan dünyası ve virüs küresi arasındaki sınırı korumalıdır. Dünya gezegeni sayısız virüsle birlikte çalışıyor ve genetik mutasyonlar nedeniyle sürekli olarak yeni virüsler gelişiyor. Bu virüs küresini insan dünyasından ayıran sınır, her insanın bedeninin içinden geçer. Tehlikeli bir virüs bu sınırın dünyanın herhangi bir yerine nüfuz etmeyi başarırsa, tüm insan türlerini tehlikeye atar.”

“Geçen yüzyıl boyunca, insanlık bu sınırı daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdi. Modern sağlık sistemleri bu sınırda bir duvar görevi görecek şekilde inşa edildi ve hemşireler, doktorlar ve bilim insanları, onu devriye gezen ve davetsiz misafirleri püskürten gardiyanlar. Ancak, bu sınırın uzun bölümleri acımasızca açık bırakılmış durumda. Dünya genelinde temel sağlık hizmetlerinden bile yoksun yüz milyonlarca insan var. Bu hepimizi tehlikeye sokuyor. Ulusal terimlerle sağlığı düşünmeye alışkınız, ancak İranlılar ve Çinliler için daha iyi sağlık hizmeti sunmak İsraillileri ve Amerikalıları da salgınlardan korumaya yardımcı oluyor. Bu basit gerçek herkes için açık olmalı, ancak maalesef dünyadaki en önemli insanlardan bile kaçıyor.”

Lidersiz bir Dünya

“Bugün insanlık sadece koronavirüs nedeniyle değil, aynı zamanda insanlar arasındaki güven eksikliğinden de ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bir salgını yenmek için insanların bilimsel uzmanlara güvenmesi, vatandaşların kamu yetkililerine güvenmesi ve ülkelerin birbirlerine güvenmesi gerekir. Son birkaç yıldır sorumsuz politikacılar bilime, kamu otoritelerine ve uluslararası işbirliğine kasten zarar verdiler. Sonuç olarak, şu anda küresel bir liderden ilham alabilecek, organize edebilecek ve finanse edebilecek küresel liderlerden yoksun bu krizle karşı karşıyayız.”

“2014 Ebola salgını sırasında ABD bu tür bir lider olarak hizmet etti. ABD, 2008 mali krizinde, küresel ekonomik erimeyi önleyecek kadar ülke toplandığında da benzer bir rol üstlendi. Ancak son yıllarda ABD, küresel lider rolünden istifa etti. Şu anki ABD yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonları desteklemedi ve dünyaya ABD’nin artık gerçek bir arkadaşı olmadığını, sadece çıkarları olduğunu açıkça belirtti. Koronavirüs krizi patladığında, ABD kenarda kaldı ve şimdiye kadar öncü bir rol almaktan kaçındı. Sonunda liderlik üstlenmeye çalışsa bile, mevcut ABD yönetimine duyulan güven o kadar aşındı ki, birkaç ülke bunu izlemeye istekli olacaktı. Sloganı “Önce Ben” olan bir lideri takip eder misiniz?”

“Önemli bir örnek olması adına , salgın Avrupa Birliği’nin  son yıllarda kaybettiği popüler desteği yeniden kazanması için altın bir fırsat olabilir. Avrupa Birliği’nin daha şanslı üyeleri  en zorlu meslektaşlarına yardım etmek için hızlı ve cömertçe para, ekipman ve sağlık personeli gönderir, bu Avrupa idealinin değerini herhangi bir konuşma sayısından daha iyi kanıtlar. Öte yandan, her ülke kendini savunmak için bırakılırsa, salgın Birliğin sonuna işaret etmeye  başlayabilir.”

“Bu kriz anında, hayati mücadele insanlığın içinde gerçekleşir. Bu salgın, insanlar arasında daha fazla muhaliflik ve güvensizlik ile sonuçlanırsa, virüsün en büyük zaferi olacaktır. İnsanlar kavga ettiğinde virüsler iki katına çıkar. Aksi durumda ise, yani salgın karşısında küresel iş birliği ne kadar artarsa, sadece Koronavirüse değil, gelecekteki tüm patojenlere karşı kazanılmış bir zafer olacaktır.”

Harari’nin de yukarıda belirttiği gibi küresel otoritelerin, İranlı birini virüsten kurtarmanın, İsrailli birini sağlığına kavuşturmak ile aynı anlama geldiğini anlaması gerekiyor. Dünyayı tehdit eden tüm sorunlar karşısında ülkelerin karasal, sosyal, politik izolasyon yaklaşımları maalesef ki  geçici çözümleri beraberinde getirecektir. Birlikten kuvvet doğacağının küresel, bölgesel, ulusal ve bireysel düzeylerde çok geç olmadan anlaşılması gerekmektedir.