AnasayfaKültürel Kalkınma

Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı başvuruları başladı

Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı başvuruları başladı

Avrupa Komisyonu Kültürlerarası Diyalog ve Hibe Programı teklif çağrısı başvuruları başladı.

Hibe kapsamında Avrupa Komisyonu, projenin uygulanacağı ülkelerde kültürlerarası diyaloğun ve kültür çeşitliliğinin artırılarak topluluklar arasında eşit saygı koşullarının sağlanmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında toplam hibe 9,7 milyon Avro’dur. Hibenin özel hedefleri arasında kültürel ve dinsel çeşitliliğe saygının artırılmasından sosyal diyalog ve becerileri geliştirme çalışmaları sağlanacaktır.

Hibe programına Türkiye’den kar amacı gütmeyen kuruluşlar, tüzel kişiler, devlet dışı aktör, sivil toplum örgütleri ağı (STK), kamu kurumları, yerel yönetimlerin ağları veya dernekleri, ve de AB Mali Tüzüğünün Uygulama Kuralları’nın 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) organizasyon  başvuruda bulunabilir.

Hibe içeriğinde her lot, bir temaya ve sektöre karşılık gelmektedir.

Lot 1’in hedefi kültürel ve dini çeşitliliğe olan anlayışı ve saygıyı arttırmak olup proje ülkelerinde din veya inanç ile ilgili hususlar da dahil olmak üzere kültürel çoğulculuk ve kültürlerarası anlayışı geliştirmektirmektir.

Bütçe
Minimum 1.500.000 avro
Maksimum 2.000.000 avro

Lot 2, diyalog, sosyal içerme, beceri geliştirme ve uyum için destekleyici olarak kültür çeşitliliğini artırmak ve proje ülkelerinde diyalog, sosyal içerme (özellikle azınlıklar, göçmenler, kadınlar ve kızlar, ve özürlüler gibi savunmasız ve dezavantajlı nüfus) beceri ve sosyal uyumun geliştirilmesini hedeflemektedir.
Bütçe
Minimum 1.900.000 avro
Maksimum 2.850.000 avro

Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2017.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak