AnasayfaGenelİklim Değişikliği

Küresel ısınma okyanusları toksik hale getiriyor!

Küresel ısınma okyanusları toksik hale getiriyor!

İklim değişikliğinin, dünya okyanusları için, ısıtma, asitlendirme ve oksijen kaybı da dahil olmak üzere bir dizi sorun getirdiği tahmin biliniyor. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabının 24 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan “1982’den beri okyanus ısınması, Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarındaki zehirli alglerin açılma nişlerini genişletti” isimli çalışmaya göre okyanuslarda zehirli alglerin yaygınlaşması ve yoğunlaşması tehlikesi meydana geldi.

Okyanusların zehirlenmesi insan sağlığı üzerinde de büyük etki gösterir

galerie_de_photos_alexandrium_minutum_01_zoom720

Stony Brook Üniversitesi Deniz ve Atmosfer Bilimleri Okulu’ndaki Deniz Bilim Profesörü Dr. Christopher Gobler tarafından yönetilen bir grup bilim insanı, Kuzey Atlantik’teki en toksik yosunların büyüme tepkisini incelerken okyanus sıcaklık verilerini kullandı. İncelenen yosunlar Alexandrium ve Dinophysis oldu. Ekibin çalışmaları, 1982 yılından beri okyanus havzalarının geniş alanlarının ısındığını ve bu yosunlara karşı çok daha misafirperver hale geldiğini ve bu yüzden zehirli yosunların ısınan bölgelerde yaygınlaştığını gösterdi. Bu yosunlar, insanlarda paralitik ve diyare gibi kabuklu deniz canlıları tüketimine bağlı zehirlenmelere neden olabilecek nörotoksinler ve gastrointestinal toksinler ürettiği için Alexandrium ve Dinophysi ciddi bir sağlık kaygısı yaratıyor.

Gobler, “Bu olaylar, toksin ile kirlenmiş kabuklu deniz ürünlerini tüketen insanları veya balıklar ve diğer deniz canlılarını öldürerek deniz ekosistemlerine zarar verebilir” diyor.

Sorun kötüye gidiyor

Gobler, “Bu olayların dağılımı, frekansı ve yoğunluğu dünyada artış gösterdi ve bu çalışma, Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarının bazı bölgelerinde bu genişlemeyi okyanus ısınmasına bağladı” dedi.

Deniz yosunları çok küçük ve zararsız görünebilir. Fakat milyarlarca toksik hücre bir araya geldiğinde insanları zehirleyebilir, deniz yaşamını öldürür ve ekonomik olarak kıyı topluluklarına zarar verebilir. Son on yılda bu olguya atfedilen ekonomik kayıpların bir milyardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birkaç çalışma, gelecekte toksik yosun oluşumlarının daha yaygın hale gelebileceğini öngörüyor. Araştırmanın bulgularına olan güven, bulguların küresel ısınma biyolojisinin merkezi ilkelerinden biriyle ortaya çıkmasına dayanıyor: Sıcaklıklar ilerledikçe organizmalar (toksik algler de dahil) çoğalacaklar. Benzer gözlemler, Kuzey Avrupa’da ve Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarında, Kuzeydoğu ABD boyunca ve Kanada’da da yapıldı.

Çalışma, ekosistem gözlemlerini, laboratuvar deneylerini ve otuz beş yıllık uydu temelli sıcaklık tahminlerini kullanan iklim bilimciler ile biyologları bir araya getirdi. Çalışmada genel olarak iklim değişikliği bilimiyle tutarlı eğilimlerden biri, özellikle Kuzey Atlantik’teki zehirli alglerin kutuplaşmış göçleri oldu. Araştırmanın önemli bir diğer sonucu ise karbon emisyonu ve iklim değişikliğiyle ilgili politikaların, okyanusların akıbeti için, toksik alg kutupların çoğalması da dahil olmak üzere, önemli sonuçlar yaratacağının gözler önüne serilmesi oldu.

kaynak.