AnasayfaEkolojiEğitim

Orman Yangınları İletişimi için Ortak İlkeler Atölyesi’nde Neler Konuşuldu?

Orman Yangınları İletişimi için Ortak İlkeler Atölyesi’nde Neler Konuşuldu?

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği tarafından yürütülen Esmiyor iş birliğiyle gerçekleştirilen ve UNDP Global Environment Facility Small Grants Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı) tarafından desteklenen “Doğru Bilgi Yangından Daha Hızlı Yayılsın: Orman Yangınları için İletişim Atölyeleri” projesine, birçok paydaşla birlikte IDEMA, İhtiyaç Haritası ve INOGAR temsilcileri de katıldı. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen atölyede bulunduğumuz coğrafyayı geniş kapsamda etkileyen orman yangınları sırasında ve sonrasında, yeni medya araçlarının da etkisi ile, farklı paydaş grupları tarafından orman yangınları hakkında çokça iletişim yapıldığı, fakat bu iletişimin ortak bir dile ve hedefe sahip olmadığı için kamuoyunda uzun süreli bir farkındalık yaratmakta ve farkındalığı aksiyona dönüştürmekte zorlanıldığı arka planı paylaşıldı. 

Bu proje ile farklı paydaş grupları tarafından benimsenebilecek orman yangınlarına ilişkin iletişim stratejisini ortak akıl ile oluşturarak kamuoyunda orman yangınları ile ilgili uzun süreli farkındalık yaratmanın ve farkındalığı aksiyona dönüştürmenin amaçlandığı belirtildi.

İlk Buluşma: Orman Yangınları İletişimi için Ortak İlkeler Atölyesi

Orman yangınları için doğru iletişim stratejisini oluşturmak için düzenlenen paydaş buluşmalarından ilki, orman yangınları iletişiminde ortak ilkeleri belirlemek için geniş bir paydaş grubu ile çevrimiçi olarak 16 Ocak 2024 13.30-16.00 arasında gerçekleştirildi. Buluşmada projeye ve orman yangınlarına ilişkin verilen genel bilginin ardından grup çalışması ve grup sunumları gerçekleştirildi. 

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yılda ortalama 2600 yangının gerçekleştiği aktarıldı. Yangın ekolojisi kapsamında oldukça önemsenen yangın rejiminin, uzun yıllara dayanan miktar, frekans ve şiddet verilerini içerdiği ve uzun vadeli verilere bakıldığında, yangın rejiminde artan bir eğilim görüldüğü paylaşıldı. Yangının çıkma sebebinin %90’ının insan kaynaklı olduğu paylaşıldı. Bu artışın nedenleri bağlamında nüfus hareketliliği, demografik değişiklikler, göçler, orman içinde yerleşim yerlerinin açılması, ormancılık uygulamalarındaki tek tip ve ekonomik yaklaşım, tarım ve turizm hareketliliği, bilinçsizlik, dikkatsizlik ve ihmal önde gelen maddeler arasında verildi.

Diğer yandan yangın mücadelesinde, aktif mücadele yöntemleriyle birlikte yangınla mücadele paradoksunun ortaya çıktığı paylaşıldı. Bu paradoks, ne kadar çok mücadele edilirse, sonraki yangınlarda etkilenecek ve yanacak alanın da o kadar artış  göstermesini ifade ediyor. Bu durum sonucunda, ormancılık politikalarının, üretim modellerinin, nüfus hareketliliğinin, yangın hazırlıklarının, veri doğruluğunun, iletişim çalışmalarının, paydaşlar arasındaki koordinasyonun gözden geçirilmesi gerektiği paylaşıldı. 

Bilgilendirmenin ardından gerçekleşen grup çalışmasında, doğru bilgi sahibi olmak ve bilimsel temel, açıklık ve basitlik, tutarlılık, hedef kitle odaklı yaklaşım ve toplum katılımı, şeffaflık, doğru bilgiyi zamanında paylaşmak, kültürel duyarlılık, yerel uyum, esneklik, uyarlanabilirlik, sürdürülebilirlik, iş birliği ve ortaklık kavramları üzerinde duruldu. 

Bir araya getirilen geniş paydaş grubu içerisinde IDEMA, İhtiyaç Haritası, INOGAR, Kırsal Çevre, Doğa Koruma Merkezi, Hayata Destek / Support to Life, YOLDA, Antalya Orkideleri Koruma Derneği, Fayn Studio, Teyit, UNDP, WWF-Türkiye, Yuva Derneği (YUVA) ve Garanti BBVA gibi kurumların yanı sıra yangın ekolojisi alanında çalışan birçok akademisyen yer aldı.

Sürecin ilerleyen aşamalarında gerçekleşecek olan ikinci atölye oluşturulacak alt çalışma grubu ile iletişim stratejisini belirlemeyi, üçüncüsü ise geniş paydaş grubuyla iletişim stratejisinin paylaşılmasını ve geri bildirimlerin alınmasını amaçlıyor.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: