AnasayfaEkonomik Kalkınmaİnovasyon

Newton-Kâtip Çelebi Fonu İkili İşbirliği Programı 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu İkili İşbirliği Programı 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu program kapsamında:

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.

Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek,  düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

Hibe miktarı:

İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
Türk yürütücü ortakları için Mühendislik  & Doğa Bilimleri projeleri için azami 720.000 TL, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler projeleri için azami 360.000 TL

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri
 • Enerji verimliliği teknolojileri
 • Sağlık teknolojileri
 • Ulaştırma teknolojileri
 • Tarım: hassas tarım ve bahçecilik uygulamaları
 • Sosyal ve beşeri bilimlerde yeni yaklaşımlar ve yöntemler
 • Eğitim: öğretmen eğitimi ve öğrenme sonuçları
 • İktisadî gelişme, aile çalışmaları, kentsel çalışmalar ve birlikte yaşam araştırmaları
 • Optik, fotonik, lazer, yarı iletken teknolojileri
 • Çevre yönetimi ve politikası
 • İleri Teknoloji Malzemeleri

ODA (Official Development Assistance) şartı: Tüm başvuruların Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve toplumsal refahına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. ODA ile ilgili genel bilgi için Newton Fonu ana web sayfasından da faydalanabilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

 • Her projenin bir Birleşik Krallık’tan bir de Türkiye’den başvuru sahibi olmalıdır.
 • Tüm başvuru sahipleri Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen R3 (Established Researcher) veya R4 (Leading Researcher) seviyesindeki akademisyen tanımlarına uymalıdır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Bu fondan faydalanmak üzere uygun bulundan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesine aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz
 • Ayrıntılı başvuru kriterleri için lütfen  başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak