AnasayfaGenelEğitim

Özel Röportaj: Disiplinlerarası Felsefe Kooperatifi’ni (DAF), DAF Kurucu Ortağı Felsefeci Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu ile konuştuk

Özel Röportaj: Disiplinlerarası Felsefe Kooperatifi’ni (DAF), DAF Kurucu Ortağı Felsefeci Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu ile konuştuk

Disiplinlerarası Felsefe Kooperatifi (DAF), Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi ve Adil Ticaret Türkiye projeleri kapsamında aldığı eğitimlerle ve Matematik Eğitimi Kooperatifi, İhtiyaç Haritası, INOGAR ve IDEMA’dan alınan destek ve ilhamla doğan bir vizyonun ürünü olarak ortaya çıktı. Disiplinlerarası Felsefe Kooperatifi Kurucu Ortağı Felsefeci Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, kooperatifin kuruluş süreci, amaçları, ekip yapısı, felsefe alanına katkıları ve kalkınma perspektifindeki önemi hakkında detaylı bilgiler edindik. İlham verici paylaşımları için kendisine teşekkür ederiz.

DAF’ın kuruluş amacı nedir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki biz DAF’ı yani tam açılımıyla söylersem Disiplinlerarası Felsefe Kooperatifi’ni kurarken bir dizi kooperatif ve organizasyondan ilham ve destek aldık. Bunlar başta Matematik Eğitimi Kooperatifi olmak üzere IDEMA, INOGAR ve İhtiyaç Haritası. Burada öncellikle bu oluşumlara bize vermiş oldukları destek için teşekkür etmek isteriz.

Kuruluş amacımız öncelikle iş birliği ve dayanışma ilkesinin ve elbette demokratik değerlerin önemine ve gücüne dayanarak felsefi düşünme tarzının ve eleştirel bakış açısının, toplumun her kesimine disiplinlerarası bir yaklaşımla yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda bir eğitim kooperatifi olarak DAF farklı felsefi teorilerin ve perspektiflerin tanıtıldığı, konuşulduğu, incelenip tartışıldığı bir mecra olmanın yanında felsefeye ilgi duyan herkesin kendisine bir şeyler katacağı bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

DAF, felsefeye ve felsefe eğitimine nasıl katkı sunmayı hedefliyor?

Aslında çoğunlukla rastladığımız şekliyle, felsefenin zor ve anlaşılmaz olduğu, dünyadan kopuk “sırça köşkün” sakinlerince yapıldığı yönünde genel bir kanı var ve bu kanı az çok küçümseyici bir tarzda söylenen “bana felsefe yapma” cümlesinde kristalleşir; ama  öte yandan felsefe pek çok insan için ilgi ve merak konusu olmayı da daima sürdürmüştür.

Öncelikle felsefe dünyadan kopuk değildir, tam da dünyaya demir atmıştır; yaşamın ve insanın sorunlarıyla son derece ilgilidir. En zor görünen felsefi sorunlar ve kavramlar, açık bir şekilde tartışıldığı ya da tanıtıldığı takdirde herkesin kavrayabileceği yapıdadır. Bu  bakış açısından DAF, bir eğitim kooperatifi olarak düzenlediği etkinliklerle kavramsal ve felsefi düşünmenin eğitim kurumlarında ve toplumsal düzlemde yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve bu yöndeki ihtiyaca katkı sunmayı da amaçlıyor.

Bu bakımdan “bana felsefe yapma”  demek yerine “bana felsefe yap” demenin yaygınlaşmasını hedefliyor. Zira bir kültürde felsefenin gelişmesinin ve felsefi çalışmaların yapılmasının öncelikle kavramsal ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmekten, bu gelişmenin önünü açmaktan geçtiğini düşünüyoruz.

DAF’ta nasıl bir ekip yapısı, nasıl uzmanlıklar var? 

Öncelikle belirtmeliyim ki DAF, disiplinlerarası bir temelde kuruldu. Bu bakımdan farklı alanlardan uzmanların iş birliğine dayanıyor. Felsefenin farklı alanlarında uzmanlaşmış olan akademisyenlerin yanı sıra öğretmenler, yazarlar, sanatçılar, eğitimciler, bilişimciler, hukukçular ve lisansüstü eğitim almış ve almakta olan felsefeciler ekibimizde mevcut. Bu bakımdan DAF, felsefeye zaten içkin olan çok yönlülüğü ön plana çıkartma hedefindedir. Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, sanattan kültür bilimlerine, iletişim bilimlerinden sinemaya uzanan geniş bir skalada pek çok uzmandan da destek alıyoruz.

DAF’ta felsefe alanından hangi konulara odaklanıyorsunuz?

DAF, tam da disiplinlerarası bir anlayışla kurulduğu için felsefenin bütün alanlarına odaklanıyor. Ontoloji, etik, politika felsefesi, sanat felsefesi, bilim felsefesi, dil felsefesi, din felsefesi, bilgi felsefesi ve kültür felsefesi gibi bütün felsefi disiplinler odak konumuzu oluşturuyor.

Ancak felsefe yapmayı öğrenmenin, başka deyişle kavramsal ve eleştirel düşünme becerisini kazanmanın yolu öncelikle felsefenin nasıl yapıldığını  öğrenmekten geçmektedir. Bu da felsefe tarihini bilmeyi gerektirir; nasıl tarlayı sürebilmek için sabanı kullanmayı bilmek gerekiyorsa felsefe yapabilmek için de öncelikle filozofların ne yaptığını, neden ve nasıl felsefe yaptığını bilmek gerekiyor. Bu yüzden felsefe tarihi de DAF’ın temel odak noktalarından birini oluşturuyor.

DAF’ta nasıl faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler, atölyeler, seminerler, sempozyumlar, sertifika programları, yaz okulları, eğitim programları ve eğitim zirveleri düzenlemeyi; çevrimiçi ve basılı olmak üzere felsefeyle ve disiplinlerarası çalışmalarla ilgili yayınlar yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye ve dünyadaki farklı eğitim ve dayanışma kooperatifleriyle  iş birliği içinde ortak etkinlikler düzenlemek ve kültürel gelişmeye katkı sağlayacak TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmek de temel hedeflerimiz arasında.

Kalkınma perspektifinden DAF ve felsefe alanının öneminden bahsedebilir misiniz?

Bildiğiniz gibi global sürdürülebilirlik meselesi temel olarak ekonomik, kültürel ve ekolojik olmak üzere üç temel noktada düğümleniyor. Buna göre yoksulluk, adaletsizlik, ekolojik denge, insan güvenliği, eşitsizlik ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konular dünyanın çözülmesi gereken temel sorunlarını oluşturuyor. Ancak çözümü sadece kurumsal düzenlemelerde aramak çok ikna edici görünmüyor, çözüm öncelikle demokratik bir kültürün gelişmesinden, tek tek herkesin farkındalık kazanması ve bilinçlenmesinden geçiyor. İşte felsefenin kazandırdığı eleştirel düşünme becerisi ve farkındalık tam da bu noktada önem arz ediyor. DAF olarak biz de, bu farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz ve sürdürülebilirlik meselesiyle ilgili çalışma ve projeler yürütmeyi ve bu konuda yapılan çalışmalara da destek vermeyi planlıyoruz.

DAF’a hangi iletişim kanallarında ulaşabiliriz?

Başta Instagram (@felsefekooperatifi) olmak üzere, Linkedln, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilir ve etkinliklerimizin duyurularını takip edebilirsiniz. Kendi web sitemiz şu an kurulum aşamasında ve çok yakında ulaşabilir hale gelecek; oraya üye olarak da etkinliklerimizi takip edip çevrimiçi yayınlarımıza erişebileceksiniz.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: