AnasayfaAR-GE

TÜİK, 2017 yılı Ar-Ge verilerini açıkladı

TÜİK, 2017 yılı Ar-Ge verilerini açıkladı

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %21,6 artış oldu. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı %0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,14 oldu.

2017 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL olurken dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar ile dolaylı Ar-Ge destekleri(1), 2008-2017(2)

24861_img_1_387_19.07.2017-247920795

(1) Dolaylı Ar-Ge desteği; Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

(2) 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre hesaplanmıştır, dolaylı Ar-Ge destekleri tahmindir.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre 2017 yılı için en çok ödenek %36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %21,2 ile savunma, %9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,6 ile eğitim, %6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve %5,3 ile tarım takip etti.

Sosyo-ekonomik hedefler, 2017 (%)

24861_img_2_387_19.07.20171943834473

 

Kaynak