AnasayfaDezavantajlı GruplarSosyal Yardımlar

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu yayınlandı

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu yayınlandı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu yayınlandı.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu” yayınladı. Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü ve Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Sabancı Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği araştırmalar sonucunda oluşturulan bu rapor; vakfın 2006 yılında yayınladığı “Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet” raporunun güncellemesi niteliği taşıyor.

Raporda öne çıkan bilgiler ise şunlar: Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplamı kişi başı yaklaşık 228 TL, bu miktar gayri safi yurt içi hasılanın %0.8’ini oluşturuyor; yardım ve bağışlar sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla yapıldığı takdirde kişi başına 16.7 TL düşüyor, bu miktar gayri safi yurt içi hasılanın %0.6’sını oluşturuyor; Türkiye’de yardım ve hayırseverlik algısı daha çok aile üyeleri, komşular veya hemşehrileri kapsıyor; dini vecibeleri yerine getirme oranı %32.5; bireyler çoğunlukla yardımları bir kurum aracılığıyla değil doğrudan kendileri ulaştırmak istiyor; yardımları bir kurum aracılığıyla gerçekleştirenlerin ise %34’ü kamu kurumlarını tercih ediyor, STK’ları tercih edenlerin oranı %18; araştırmaya katılanların %90’ı diğer insanlara güven duymadığını belirtiyor; yapılan yardımların mali değerine bakıldığında en yüksek bağış miktarının 53.2 TL olduğu ve dilencilere verildiği görülüyor; katılımcılar 2006-2016 yılları arasında STK’ların mevcut sorunların çözümü ve faaliyet gösterdikleri alanlarda etkilerinin azaldığını düşünüyor; katılımcıların %32’si STK’ların faaliyetlerine katılmama sebebi olarak paralarının olmadığını belirtiyor; STK’ların güvenilirliği ve şeffaflığına önem veren bireylerin %66’sı bağış öncesinde aracı kurum hakkında araştırma yapmıyor; bireylerin %20.5’i bağış yapacakları STK’ların fakirlere ve düşkünlere, %13.9’u yetimlere yardım, %11.8’i eğitim konusunda çalışmasını tercih ediyor; sanat, kültür, tarihi koruma, hayvan bakımı ve koruması, mülteciler alanlarının ise en az tercih edilen konular olduğu tespit edildi; STK’lara aidat dışı bağış yapma oranı 2004 yılında %18.4 iken 2015 yılında 12.9’a düştü; bağış stratejilerine bakıldığında ise, bireylerin %7.5’i kısa mesaj yoluyla, %1.9’u bir internet sitesi aracılığıyla bağışlarını gerçekleştiriyor.

Raporu daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.