AnasayfaSosyal Sorumluluk

Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Liderleri Araştırmasına Göre En Sorumlu Lider Güler Sabancı

Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Liderleri Araştırmasına Göre En Sorumlu Lider Güler Sabancı


Capital Dergisi’nin gerçekleştirdiği “Sosyal Sorumluluk Liderleri Araştırması” sonuçlarına göre kurumsal sosyal sorumluluk alanında 2015 yılının en başarılı şirketi Sabancı Holding olurken En Sorumlu Lider Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı seçildi.   

Türkiye’de hatırseverlik olarak görülen kurumsal sosyal sorumluluk algısının şirket gündemlerinde itibar ve bir büyüme kriteri olarak değerlendirilmeye başlanması gerçeğinden yola çıkan Capital Dergisi 2005 yılından bu yana Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Liderleri araştırmasını yürütüyor. Capital Dergisi bu çalışmayla yapılan sosyal sorumluluk projelerinin halk tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaya çalışıyor. Dergi bu yıl, çalışmanın çerçevesi genişleterek değerlendirilmeye iş çevrelerinin bakış açısını da dahil ediyor.

Çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 386’sı iş dünyasından olmak üzere 1305 kişi ile yapılan yüz yüze anket sonuçlarına göre, halk ve iş dünyası sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitime öncelik vermesi konusunda hemfikir. Halk eğitimden sonraki öncelik alanlarını sağlık, çevre ve aile içi şiddet olarak belirtirken, iş dünyası işsizlik, toplumsal ahlak bilinci, sosyal güvenlik ile sağlık konuları üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çalışma ayrıca halkın %4’ünün yeterince, %31’inin kısmen yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarından haberdar olduğunu söylüyor. Günümüz tüketicilerinin tercihlerini sosyal sorumluluk projesi yürüten şirketlerin ürünlerinden yana yaptıklarını belirten Capital Dergisi, bu sonucu daha etkin bir iletişim ihtiyacının bir göstergesi olarak yorumluyor.

Yürütülen çalışma sonucunda Türkiye’nin en sorumlu şirketi seçilen Sabancı Holding ise bu kapsamda çevre konusuna ayırdığı yıllık 6,6 milyon euroluk kaynakla yer veriliyor. Sabancı Holding her yıl, emisyon azaltmak için 1 milyon euro, atık su ve katı atık bertarafı için 3,5 milyon euro yatırım yapıyor.