AnasayfaGıdaTarım

Uluslararası Katılımlı Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Uluslararası Katılımlı Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarım ve Gıda Etiği Projesi – TARGET, tarım ve gıda alanlarında farkındalık ve duyarlılık geliştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ni 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenleyecek.

TARGET Projesi Nedir?

TARGET – Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması projesi olarak Türkiye Biyoetik Derneği – TBD tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti fonlarıyla yürütülmektedir.  Proje, Türkiye’de tarım ve gıda etiği alanında farkındalık ve duyarlılık geliştirmek, sistem içerisinde var olan ve olası yolsuzlukların görünürlülüğünü ve bu yolsuzlukları önleme kapasitesini arttırmak amacıyla 15 Ocak 2015’te geliştirilmiştir.

TARGET, insan hakları kapsamında sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin önemini vurgulamayı;  dezavantajlı aktörlerin tarımsal üretimde karşılaştığı sorunları gündeme getirmeyi; yerel kültürlerin, aile çiftçiliğinin, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin varlıklarını sürdürebilmelerini desteklemeyi; yeni bir tüketim kültürü yaratarak gıda atığı sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Türkiye Biyoetik Derneği bu hedefler doğrultusunda, proje çerçevesinde yürütülen araştırma ve eğitim sonuçlarının paylaşılıp, meslek etik ve yükümlülüklerin ele anılacağı uluslararası katılımlı bir Tarım ve Gıda Etiği Kongresi düzenleyecek. 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek bu kongrede küreselde kazanılan son deneyimler ve bu deneyimlerin Türkiye’deki yansımaları da tartışılacak.

30 Eylül 2016 tarihine kadar bildiri özetlerinizi gönderebileceğiniz kongrenin bildiri konularına ve başvuru hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu bağlantıya bakabilirsiniz.

*Görsel: Devex