Anasayfaİklim Değişikliği

Yeni İklim Ekonomisi raporu yayınlandı

Yeni İklim Ekonomisi raporu yayınlandı

Yeni İklim Ekonomisi” adlı rapor Global Commission on Economy and Climate (Ekonomi ve İklim Küresel Komisyonu) tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. Rapor, iklim değişikliğin tehlikeli boyutlara ulaşmasını engellemek için küresel var olan emisyon yapısı ile iklim değişikliğinin tehlikeli etkilerini engellemek için gerekli olan sınır arasındaki farkı yüzde 96 oranında azaltabilecek olan on ana ekonomik fırsatı ortaya koyuyor.

G20 zirvesi enerji verimliliği için kritik bir öneme sahip

Raporun ortaya koyduğu önemli ekonomik fırsatlardan biri de Türkiye’nin 2015 yılında başkanlığını yapacağı G20 zirvesi ile doğrudan ilişkili. Raporda, G20’nin,  dünyanın önde gelen ülkeleri için aydınlanma, taşıtlar ve üretim gibi alanlarda, enerji verimliliği standartlarını geliştirilmesinin dünya ekonomisi için önemine dikkat çekiliyor. Enerji verimliliğine yatırımın küresel düzeyde 2035 yılına kadar 18 Trilyon Dolarlık bir ekonomi yaratabileceği belirtiliyor. 

Enerji verimliliğine dair prensipler, G20 Küresel Altyapı İnisiyatifinde yer alarak,  kamu ve özel finans kuruluşlarının yatırım stratejilerine yön verebilir. 

Rapordaki diğer önemli konular ise şunlar:

  • Kentlerde düşük karbon ekonomisine geçilmeli. Toplu taşıma, enerji verimliliği ve daha iyi atık yönetimi gibi konulara yatırım 2050 yılına kadar 17 Trilyon dolarlık tasarruf sağlayabilir.
  • Hükümetler, kalkınma bankaları ve özel sektör, temiz enerjiye yatırım maliyetlerini düşürmek için beraber çalışmalı. 2030 yılına kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yıllık 1 trilyon dolarlık temiz enerji yatırımı, küresel düzeyde emisyonları 5.5 – 7.5 Gt C02 düzeyinde azaltabilir. Aynı zamanda bu yatırımlar, elektriğe erişimi kısıtlı olan 1.3 milyar insanın enerjiye ulaşmasını sağlayıp sürdürülebilir büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlayabilir.

Raporu hazırlayan Ekonomi ve İklim Küresel Komisyonunda Felipe Calderón (Meksika Eski Başkanı), Helen Clark (UNDP Yöneticisi, Yeni Zelanda Eski Başbakanı), Maria van der Hoeven(Uluslararası Enerji Ajansı Yöneticisi), Takehiko Nakao (Asya Kalkınma Bankası Başkanı) veSharan Burrow (Uluslararası Sendikalar Konferadasyonu Başkanı) gibi önemli isimler bulunuyor. Komisyon’a Felipe Calderon Başkanlık ediyor.

Rapora dair yapılan basın açıklamasında komisyon adına konuşan Felipe Calderon, “Bu rapor, başarının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomik büyümeyi sağlayabilir ve tehlikeli emisyon açığını kapatabiliriz.” dedi. Raporun önemine dikkat çeken Calderon açıklamalarına , “bu rapor, bir zamanlar ulaşılması zor olduğunu düşündüğümüz amaçların ulaşılabilir olduğunu ortaya koyuyor. Küresel refahı ve iklim dostu bir ekonomiyi aynı anda hayata geçirebiliriz. Düşük karbonlu ekonomi hali hazırda zaten gelişmekte. Ancak, hükümetler, kentler, özel sektör kuruluşları ve yatırımcılar daha yakından beraber çalışmalı ve var olan fırsatları değerlendirmeli. Bu fırsatların elimizden kaçmasına izin veremeyiz.” şeklinde devam etti.

Raporun tam haline http://2015.newclimateeconomy.report/ linkinden erişim mümkün.

(Yeşil Gazete)