AnasayfaEkolojiİklim Değişikliği

AB, yeni toprak izleme yasası çıkarmaya hazırlanıyor

AB, yeni toprak izleme yasası çıkarmaya hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu’nun önerdiği, kıtanın ilk Toprak İzleme Yasası, 2050 yılına kadar sağlıklı topraklara ulaşmaya yardımcı olacak yasal bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor ve üye devletlerin toprak sağlığını, gübre kullanımını ve erozyonu izlemesini şart koşuyor.

Toprak, Dünya ekosisteminin hayati bir parçası. Bitki ve hayvanlara yuva sağlıyor, su döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor ve karbonu depoluyor. Ayrıca önemli bir besin ve lif kaynağı. Ancak, tüm diğer doğal varlıklar gibi tehdit altında.

Avrupa Birliği (AB) Toprak Gözlemevi tarafından geliştirilen bir araç, AB topraklarının %61’inin sağlıksız olduğunu tespit etti. Gözlenen en belirgin toprak bozulması türleri, topraktaki organik karbon kaybı (%53), toprak biyolojik çeşitliliğinin kaybı (%37) ve turbalıkların bozulma riski. (%30). Toprak bozunumunu etkileyen başlıca faktörler arasında ise toprak erozyonu, toprak organik karbon kaybı, toprak sıkışması ve toprak kirliliği yer aldı.

Sürdürülebilir toprak yönetimi norm haline getirilecek

Avrupa Komisyonu ise bu sorunları ele almak ve kıta genelinde bozulmuş toprakları canlandırmak için kıtanın ilk toprak yasasını önerdi. Söz konusu Toprak İzleme Yasası’nın Avrupa’nın 2050 yılına kadar sağlıklı topraklara ulaşmasına yardımcı olacak yasal bir çerçeve sunmayı amaçlanıyor ve üye devletlerin toprak sağlığını, gübre kullanımını ve erozyonu izlemesini şart koşuyor. Buna göre, aynı zamanda sürdürülebilir toprak yönetimi, AB’de norm haline getirilecek, üye devletlerin hangi uygulamaların desteklenmesi ve hangilerinin yasaklanması gerektiğini belirlemesi istenecek.

Kanun tasarısı ek olarak üye devletlerin potansiyel olarak kontamine olmuş sahaları belirlemesini, bunları araştırıp insan sağlığı ve çevre için kabul edilemez riskleri ele almasını talep ediyor.

Taslak yasalaşırsa, Avrupalı çiftçilerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özel önlem alması gerekecek.

  • Toprak sağlığının izlenmesi: Çiftçilerin toprak sağlığını, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri hakkında veri toplayarak düzenli olarak izlemesi istenecek.
  • Toprak bozulmasını en aza indirme: Toprak işleme miktarını azaltarak ve toprak yapısını korumaya yardımcı uygulamaları kullanarak toprak bozulmasını en aza indirgemeleri gerekecek.
    Toprak organik maddesinin iyileştirilmesi: Toprak organik madde içeriğini iyileştirmeleri; bunun için de kompost veya gübre gibi organik maddeleri kullanmaları istenecek.
  • Besin kayıplarının azaltılması: Topraklarından besin kayıplarını azaltmaları, bunu da besin açısından verimli gübreler kullanılarak ve örtü bitkileri ekerek yapmaları beklenecek.
  • Toprağı erozyona karşı korumak: Topraklarını erozyona karşı korumak için rüzgar kırıcıları, koruyucu toprak işleme uygulamalarına ağırlık vermeleri telep edilecek.

AB Toprak Stratejisi ve yeni Toprak İzleme Yasası’nın Avrupa’yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olmaya iten Avrupa Yeşil Düzeni‘nin hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor. AB’nin hedefi, 2030 yılına kadar, 1990 seviyelerinden en az yüzde 55 daha az net sera gazı emisyonu planlıyor. 2030 yılına kadar birlik içinde en az  3 milyar ek ağaç dikmek de planlar arasında.

Kaynak: Yeşil Gazete

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: