AnasayfaKentler ve Yerel KalkınmaKültür - Sanat

İKSV’den Yerel Yönetimlere Kültürel Planlama Rehberi

İKSV’den Yerel Yönetimlere Kültürel Planlama Rehberi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) geleceğin kültür politikalarının üretim süreçlerine katkıda bulunmak için yürüttüğü kültür politikaları çalışmaları kapsamında Yerel Yönetimler için Kültürel Planlama raporunu yayınladı.

Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan EUROMED-Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı’nda 2005 yılından beri yer alan İKSV’nin yayınladığı raporda, kent ve ülke düzeyinde insan odaklı ve eşitlikçi bir sürdürülebilir kalkınma anlayışının, kültür politikalarının kamusal planlamaya dahil olmasıyla geliştirilebileceği işleniyor.

Raporda “sadece sanat ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgu” olarak tanımlanan kültüre, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının yanında dördüncü boyut olarak işaret ediliyor.Bu doğrultuda, yaşanabilir kentler yaratmada başat aktör olan kültüre, yaratıcı ekonomileri geliştirme de etkin bir rol biçiliyor.

Kültürel planlama kavramı ve kültürün kamusal planlamadaki işlevi, yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçleri, ilgili yasal mevzuat ve İstanbul belediyelerinin stratejik plan karşılaştırmalarının ele alındığı raporda dünya kentlerinin kültürel planlama süreçlerini nasıl yönettiği de inceliniyor. Bu çalışmada üç farklı kıtadan seçilen Amsterdam, Viyana, Seul, Tokyo, Toronto ve New York şehirlerinde yürütülen kapsamlı anket sonuçları paylaşılıyor.

Çalışmada ayrıca vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımın güçlendirilmesi, kentlilik bilincinin yaratılması ve kent sakinleriyle etkili iletişimin kurulmasını sağlayacak stratejik planlamalar için bir eylem planı da yer veriliyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.