AnasayfaFonlar

TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu

TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Oluşturulan fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve etkinlikleri desteklenecektir.

 TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu, öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler. Fonun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlendirilmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

 Toplumun tüm bireyleri için daha adil, kalkınmış ve mutlu bir gelecek…

Dünyada milyonlarca genç, üreme sağlığı ve haklarına dair doğru bilgi ve yönlendirmeye erişimi olmadığı için hayati risklerle karşı karşıya kalıyor.Kimi zaman bu bilgiye erişebilenler de sağlıklarını korumak için gerekli hizmetlere ulaşmakta güçlük çekiyorlar.Öte yandan, bu bilgi ve hizmet eksikliği flört şiddetinden zorla evliliklere, taciz ve tecavüzden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, utanmaya, korkuya, şiddete ve eşitsizliklere dönüşebiliyor.

Gençlerin cinsel ve üreme hak ve hizmetlerine erişimini güçlendirmek sadece insan haklarına sorun teşkil eden bir konu değil. Bilgi ve erişim eksikliği, toplum sağlığını tehdit ederek bireylerde cinsel sağlık ve üreme hakları konusunda varolan bilinçsizliğin normalleştirilmesine neden oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gençler tarafından benimsenen bir duruş haline gelmesi ise toplumun tüm bireyleri için daha adil, kalkınmış ve mutlu bir geleceğe adım atmak olacaktır.

TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu, yerel düzeyde, üniversitelerde sivil toplum kuruluşlarında örgütlü gençlerin üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda gençlerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşırken, gençlerin bu alanda kendilerini, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları, bir yandan da ihtiyaç ve taleplerini belirlemeleri için önemli bir olanak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

  • Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar
  • Ulusal düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları
  • Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları
  • Yerel gençlik örgütleri (dernek veya vakıf)
  • Kent konseylerinin gençlik yapıları
  • Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Bir gençlik grubunun birden fazla projeyle başvurabileceği TAP Gençlik Çalışmaları Fonu, son başvuru tarihi 30 Eylül 2016 olup fon kapsamında proje başına en fazla 2000 TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması beklenirken destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması yönünde verilecektir.

Proje konuları, desteklenen faaliyetler ve desteklenmeyen harcamalarda ilgili tüm detaylı bilgiler fon@tapv.org.tr adresinde yer almaktadır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

Bütçe formu için tıklayınız.