AnasayfaYenilenebilir Enerji

Avrupa’da 9 Ülke 2020 için Yenilenebilir Enerji Hedeflerine Ulaştı

Avrupa’da 9 Ülke 2020 için Yenilenebilir Enerji Hedeflerine Ulaştı

Eurostat verilerine göre 2014 yılındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının net tüketim miktarı Avrupa Birliği içerisinde %16’ya ulaştı. Avrupa Birliği’ndeki 9 ülke 2020 yılı için hedeflenen %20 hedefine çoktan ulamış bulunuyorlar; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Romanya, Finlandiya, İsveç.

Daha da fazlası çok yakında ulaşacak gibi gözüküyor. Danimarka ve Avusturya’nın %20 hedefi için yenilenebilir kaynakların kullanımında %1 oranında bir ilerleme kaydetmesi yeterli olacak.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayınlanan “Avrupa’daki Tahminler ve Trendler” isimli son raporda, Avrupa Birliği’nin  2020 hedeflerinin her birini gerçekleştirmek için güçlü birer takip mekanizması kurduğundan bahsediliyor: 1990 seviyelerinin %20’lik sera gazı salınımın azaltılması, Avrupa’nın enerjisinin %20’sinin yenilenebilirden saplanması, enerji kullanımındaki etkinliğin %20 seviyesine çıkarılması. EEA değerlendirmelerine göre Avrupa Birliği’nin en fazla dikkat ettiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı konular arasında sera gaz salınımının enerji kullanımındaki etkinlik ve yenilenebilir enerjiden daha fazla öne çıktığı yönünde.

1990 değerleri üzerinden hesaplandığında şu an Avrupa’daki sera gazı salınımında %19.8’lik bir hedef tutturulmuş gözüküyor.  Rapora göre 2020’ye kadar bu oranın %24’e yükseltilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği bu süreçte 2030 için yeni hedeflerini belirlemeye çoktan başladı. 2014 yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafından uygun bulunan içerdeki sera gazı salınımında %40 oranında düşürülmesi hedefi uygulanmakta.