Anasayfaİnsani YardımGıda

BM Gıda Programı: Irak’ta “açlık krizini” ortadan kaldırmak için acil eylem planı gerekli

BM Gıda Programı: Irak’ta “açlık krizini” ortadan kaldırmak için acil eylem planı gerekli

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Irak’taki gıda güvencesizliğinin görülmemiş düzeyde artışıyla nüfusun yarısından fazlasının açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ülkede beslenme bilincinin geliştirilmesi ve açlık krizinden kaçınmak için kırsal alanlarda sosyal ve güvenlik ağlarının ve geçim kaynaklarının güçlendirmesine yönelik çağrıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Irak Hükümeti ile birlikte hazırlanan Kapsamlı Gıda Güvenliği ve Güvenlik Açığı Analizi’nde, özellikle kız çocuklarının açlıkla mücadelede önemli bir bileşen olarak eğitim alanına erişimin geliştirilmesi ihtiyacının altı çizildi.

2015-06-15-1434384779-6101776-dsc_03471

Irak’taki Gıda Programı temsilcisi ve ülke direktörü olan Sally Haydock, ülkedeki gıda güvenliğini ve beslenme durumunu iyileştirmek için hükümetin ve politika yapıcıların insani çalışmalara rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Musul saldırısından önce yapılan bu çalışma, Irak’ta şimdiye kadar yapılmış en sağlam teknik gıda güvenliği araştırmalarından biri. 2016 yılında sonuçlandırılmış olan veri toplama işleminde, yerinden edilmiş kişilerle olduğu gibi kentsel ve kırsal alanlarda 20 binden fazla aileyle ilk elden yapılan araştırmalar da dahil edildi.

Bulgularda, ülke nüfusunun %2,5’inde gıda güvenliğinin zaten bulunmadığı ve bu alanlarda destek gerektiği görüldü. Bunun üzerine, 15 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %75’i okula gitmek yerine ailelerinin gıda ihtiyacının sağlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yapılan analiz sonuçları, aynı zamanda kırsal bölgelerde yerinden edilmiş kişilerin %66’sının gıda güvensizliğine karşı savunmasız olduğunu gösterdi. Dünya Gıda Programı, gıda güvenliği düzeyinin ülke içinde yerinden edilmiş aileler arasında iki kat fazla olduğu belirtti.

Gıda güvenliğinden yoksun ailelerin en yoğun olduğu yerlerin, ülkenin güney kesimi yani özellikle kuzey Muthanna ve Salah al-Deen bölgeleri olduğu ortaya çıktı.

BM ajansı ve Irak Hükümeti tarafından yapılan planlamalarda Irak’ta gıda güvenliğini sağlamak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden özellikle de açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve iyileştirilmiş beslenme konularının uygulanması için kullanılması hedefleniyor.

58280c068bdfee6640020bcb_2e13157a65ad56ee3891

Dünya Gıda Programı, 1968’den beri Irak’ta faaliyet gösteriyor. Faaliyetleri kapsamında okul yemekleri, hamile ve emziren anneler için gıda desteği ve ağaç dikimi gibi destekler sağlıyor.

Ayrıca çatışma nedeniyle yerlerinden edilmiş ailelere nakit para yardım programlarıyla ailelere aylık destek sağlıyor. Bununla birlikte, finansman eksikliği bu tür operasyonlar için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Dünya Gıda Programı, Eylül 2017 sonuna kadar 1.5 milyon savunmasız Iraklı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için  aylık nakit bazlı yardım sağlamaya devam etmek için 113 milyon dolara ihtiyaç duyuyor.

Kaynak