AnasayfaEğitimGöç ve Mülteciler

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Mülteci Eğitimindeki Krizi Raporladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Mülteci Eğitimindeki Krizi Raporladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son yayımladığı rapora göre dünya genelinde toplam 6 milyonun üzerinde okul çağına gelmiş sığınmacı çocuktan 3 milyon 700 bini için gidebilecekleri bir okul yok.

Rapor, çeşitli ülkelerdeki 4 milyon 400 bin Suriyeli çocuk sığınmacının yüzde 35’inin okul çağında olduğunu, Türkiye’de ise bu çocuklardan ancak yüzde 39’unun okula gidebildiğini ve kalan yüzde 61’lik kısımının imkan bulamadığı için okula gidemediğini gösteriyor.

Rapora göre Suriyeliler’in yoğun olarak sığındığı diğer ülkelerden Lübnan ve Ürdün’deyse eğitim imkanı Türkiye’ye oranla biraz daha fazla. Lübnan’da göçmen çocuklarından yüzde 40’ı, Ürdün’deyse yüzde 70’i eğitim imkanı buluyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) de web sayfasında bir rapor yayımladı ve buna göre dünya genelinde ilköğretim dışında kalan çocuk oranlarının en yüksek olduğu 10 ülkede 18 milyon çocuğun okula gitmediğini açıkladı.  Rapor da ayrıca bu çocukların ilkokul düzeyinde eğitim alabilmesi için 25 yıllık çalışma yapılması gerektiği de belirtildi.

Dünyada okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu diğer 10 ülke arasında Afganistan (yüzde 46), Sudan (yüzde 45), Nijer (yüzde 38) ve Nijerya (yüzde 34) da yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Flilippo Grandi bu raporun milyonlarca mülteci çocuğun eğitim durumunun nasıl bir kriz içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Mülteci çocukların eğitiminin ihmal edilmesinin, gelecek nesillerin inşa edilmesinin önüne engeller çektiğini belirten Grandi, bu durumun küresel olarak milyonlarca insanı etkilediğini ve bu kapsamda BM Küresel Sürdürülebilirlik ilkelerinden ‘Herkes için eğitim’ ilkesinin daha çok önemsenmesi gerektiğini vurguladı.