AnasayfaGirişimcilikKalkınma Gündemi

Orta Doğu’nun Ekonomik İstikrar Anahtarı: Yeni Girişimler

Orta Doğu’da başlayacak yeni girişimcilik örnekleri, bölgeye özellikle ekonomik bir istikrar sağlaması açısından büyük katkı sunacaktır.

Orta Doğu denildiğinde akla ilk olarak uzun zamandan beri gündemden düşmeyen ve ne yazik ki olumsuz siyasi ve ekonomik olayların yaşandığı bir bölge geliyor. Hal böyleyken Arap Dünyası da çatışmalar tarafından istikrarsızlaştırılan, baskıcı hükümetlere ev sahipliği yapan ve en büyük bir uluslararası mülteci krizini barındıran bir jenerasyonun yetiştiği coğrafya olarak biliniyor.

Bölgede bu sorunların yanında,  geniş çaplı ekonomik ve sosyal gelişmelerin de kalkınmaya uzanan bir tarafı bulunuyor. Sivil toplum örgütleri de bu süreçleri sürekli olarak öne çıkaran ve karşı koymaya iten bir diğer perspektifi yaratmaktadır. Tüm bunlar bölge için hayati bir önem taşımaktadır.

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi, geçtiğimiz hafta Orta Doğu’daki ekonomik iyileşme ve güçlendirme umutları hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Rapor büyük bir önem taşımasına karşın, içeriğinde teknolojinin, girişimciliğin ve özel sektörün Orta Doğuyu  yeniden ayağa kaldırabilecek kapsayıcı bir role sahip olması  gibi bir analiz gözden kaçırılmış durumdadır. Bu üç alanın birbiriyle birleşmesi Orta Doğu’nun yeniden şekillenmesinde alternatif yöntemlerini artırıyor.

Diğer Taraftan

Kahire merkezli Sawari Girişimlerinin kurucusu ve yöneticisi olan Ahmed Alfi’nin bu konudaki açıklamaları ise şu şekilde:  “Bölgenin geleceği ve petrol  sektörü için insan sermayesi önemli.”  Dolayısıyla, Orta Doğu’daki insan sermayesi (özellikle genç kuşak) bölgenin ileriki yıllarda yaşayacağı ekonomik gelişimlerde önemli bir yer teşkil ediyor.

Arap dünyası  350 milyonluk bir nüfusa sahip, bu nüfusun %60’ını 25 yaşın altındaki bireyler oluşturuyor. Bu büyük nüfus, yaratıcı ve inovatif endüstrilere istihdam olarak yönlendirildiği takdirde bölgenin ekonomisine olumlu bir katkı koyması kaçınılmaz bir hale gelecek. Fakat, doğru bir yönlendirme yapılmadığı takdirde, böylesine büyük bir nüfus işsizlik durumunda  durgunluk  yaratacak etkiye de sahip görülmektedir.

Endüstriyel Rönesans

Yeni endüstrilerin ortaya çıkması, Orta Doğu’daki ekonomileri tek taraflı hidrokarbon üretiminden uzaklaştırarak çeşitlendirmek için gereklilik arz ediyor. Bu endüstrilerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni işletmeler  çoğalacak ve böylece istihdam ve istihdamdaki verimlilikte gözle görülür bir biçimde artışa geçecek. Günümüzde, bir çok işletme sahibi bölgede bu tür yeniliklerin oluşması için cesaretlendirici girişimlerde bulunuyor. Örneğin, teşvik edilen teknoloji girişimleri (start-up) 15 milyar dolarlık bir endüstriye sahip ve bunun yanında e-ticaretin mobil veri kapasitesi önümüzdeki 15 yıl için beklenen büyümeden 16 kat daha fazla gelişme gösterdi.

Katar Business Incubation Center( Katar Sosyal Kuluçka Merkezi İşletmesi) direktörü olan Aysha Al Mudahka Devex’e konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “ Petrol ve gaz fiyatları düştüğü takdirde farklı alanlarda bir iş kurabilmek ya da sürdürebilmekte bizler için bir seçenek olabilmelidir. “

Bu haber Devex internet sitesinden derlenmiştir.