Anasayfa

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı 16 Kasım’da Ankara’da

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı 16 Kasım’da Ankara’da

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı 16 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında ulusal ve yerel düzeyde 2017 yılı içerisinde bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayların çıktılarının paylaşılması ve önümüzdeki yılların planlamasında sivil toplumun aktif katılımının sağlanması amacıyla 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Sivil Toplum Sektörü Çalıştayıdüzenlenecektir. Çalıştayda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak belirlenmiştir.

Yeni dönemde Avrupa Birliği Bakanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmektedir.

Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların bir ayağı olarak düzenlenmekte olan çalıştaylarla, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyleri artırılarak programlama sürecine katkı sağlamaları ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Çalıştayın sabah oturumu Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ‘Sivil Toplum Sektörü’ hakkında bilgi vermesi ile başlayacak, Bakanlığın bu alandaki görev ve sorumlulukları ve önümüzdeki dönemde sivil topluma sağlanacak destekler ile ilgili paylaşımı ile devam edecektir. Çalıştayın öğleden sonra oturumunda ise daha önce gerçekleştirilen çalıştayların çıktılarının paylaşılmasının ardından grup çalışmaları yapılacaktır.

16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Sivil Toplum Çalıştayına katılım sağlamak üzere, başvuru formunu doldurarak ileten ve aşağıdaki kriterlere uyan 150 STK temsilcisi Kasım ayı içerisinde bilgilendirilecektir.

Başvuru yapacak STK’ların aşağıda belirtilen kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • AB uyum süreci, AB hibe programları ve projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunması,
  • Ulusal ve uluslararası işbirliği platformlarında, ağlarında veya programlarında paydaş olarak yer alınması.

Son Başvuru Tarihi: 09 Kasım 2017, Perşembe saat 17:00

Ankara dışından Çalıştaya katılacak 50 katılımcının ulaşım ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Kaynak