Anasayfa

Sivil Toplumun Gelişimi için Ortamın İzlenmesi Proje Çalışması

Sivil Toplumun Gelişimi için Ortamın İzlenmesi Proje Çalışması

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında bir anket çalışması yürütmektedir.

Anket çalışması Türkiye’deki sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı özgürlüklerin temel hukuki güvenceleri, STK’ların finansal kapasitesi ve sürdürülebilirliği için çerçeve ve kamu-STK ilişkisi izleme matrisi ana bölümlerinden oluşmaktadır. TÜSEV tarafından yayınlanan anket çalışması hakkındaki bilgi notuna göre, anket sorularının sivil toplum kuruluşlarında görev yapan ve kurumun hukuki durumu hakkında bilgisi olan bir kişi tarafından doldurulması yeterlidir. Verilen cevaplar  Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye 2016 Raporu için kullanılacak olup, bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.

Ortalama 25 dakika sürecek anketi 28 Ekim 2016 Cuma günü saat 18:00’e kadar online sistem üzerinden doldurabilirsiniz.

Haber: Emircan Kürküt