AnasayfaEkolojiSürdürülebilir Kalkınma

2023 Stratejik Öngörü Raporu neler içeriyor?

2023 Stratejik Öngörü Raporu neler içeriyor?

Avrupa Birliği, iklim nötrlüğü ve sürdürülebilirliği sağlamak için eylemlerle ilerliyor. Başarılı bir dönüşüm, AB’nin açık stratejik özerkliğini ve ekonomik güvenliğini güçlendirirken iklim değişikliği ve çevre krizinin varoluşsal risklerini sınırlayacağı öngörülüyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede diğer bölgeleri de destekleyerek, Avrupa’nın uzun vadeli rekabet gücünü ve sosyal modelini ve dolayısıyla yeni, net sıfır ekonomisindeki küresel liderliğini güçlendirmenin anahtarı olacak. Sonuç olarak, gelecek nesillerin refahını artıracaktır.

Ancak, başarılı ve adil bir sosyo-ekonomik dönüşüm verilen bir şey değil. İkizi olan dijital geçişle birlikte yeşil geçiş, diğerlerinin yanı sıra, ekonomiler ve toplumlar benzersiz bir hız ve ölçekte. Bu dönüşümde başarılı olmak için, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları arasındaki bağları tanımak esastır. Avrupa’nın en değerli varlıklarını, yani benzersiz sosyal piyasa ekonomisini ve dünyanın en büyük ticaret bloğu konumunu başarıyla kullanan ileriye dönük bir jeopolitik strateji izlemesini sağlayacak.

Bu çerçevede, 2023 Stratejik Öngörü Raporu, AB’nin gelecekte karşı karşıya kalması muhtemel olası seçimleri ve değiş tokuşu açıklığa kavuşturmak için sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik yönlerini etkileyen yapısal eğilimler ve dinamikler arasındaki temel kesişim noktalarını incelemekte. Kapsayıcı bir öngörü alıştırmasından yararlanarak ve önceki üç baskıdan yola çıkarak, toplumun ve ekonominin gezegensel sınırlara saygı duyan ve küresel rekabet edebilirliği, güçlü sosyal temelleri koruyan bir modele doğru dönüşümünü belirleyecek temel zorlukları araştırmakta. Ayrıca, uzun vadede kapsayıcı bir refah peşinde koşmanın, sürdürülebilirliğe giden yolda ilerlemenin ve demokrasiyi pekiştirmenin Avrupa’nın küresel rolünü güçlendirmesinin reçetesi olabileceğini de araştırması da yapılmakta.

İklim değişikliği ve çevresel zorlukların artan etkilerinin, COVID-19 salgınının ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşının birleştiği bir permakriz ve çoklu kriz çağını yaşıyoruz. Yeni çatışmalar ve var olanların tırmanması, kitlesel yerinden edilmeler, mali krizler veya salgın hastalıklar, gelecekte karşılaşabileceğimiz olası krizlerin diğer örnekleridir. Son olarak, geçişlerin benzeri görülmemiş ölçeği, sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik yönlerini etkileyen çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Avrupa’nın sürdürülebilirliğine yönelik uygulanabilir yollar sağlamak için bunların kesişim noktaları ve birleşik etkilerinin dikkate alınması gerekecektir.

AB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GEÇİŞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ ZORLUKLARI

Jeopolitiğin yükselişi ve küreselleşmenin yeniden yapılandırılması: değişen bir jeopolitik manzara, iklim değişikliği veya enerji geçişi gibi küresel konularda uluslararası işbirliğine meydan okuyacaktır.

Sürdürülebilir bir ekonomi ve refah arayışı: mevcut ekonomik model, sürdürülebilirliğini ve Avrupalıların refahını sağlamak için dönüştürücü değişiklikler gerektirecektir.

Sürdürülebilirlik için yeterli özel ve kamu finansmanını sağlamaya yönelik artan baskı: finansmanın mevcudiyeti, genişleyen stratejik politika öncelikleri, demografik değişim ve ekonomik dönüşüm tarafından zorlanmaktadır.

Sürdürülebilir gelecek için beceri ve yeterliliklere yönelik artan talep: uygun teknik ve sosyal becerilerle donatılmış işçilerin mevcudiyeti, AB’nin rekabet edebilirliği için çok önemli olacaktır.

Sosyal uyumda artan çatlaklar: Aşınan sosyal uyum, hükümetlere olan güveni ve geçişlerin uygulanabilirliğini tehdit edecektir.

Demokrasiye ve mevcut toplumsal sözleşmeye yönelik tehditler: Mevcut toplumsal sözleşme yeni sosyo-ekonomik gerçekliğe tam olarak uymazken, büyüyen sosyo-ekonomik sorunlarla başa çıkmak için ana yönetişim biçimi olarak demokrasiye giderek daha fazla meydan okunmaktadır.

Geçişte başarılı olmak için, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları arasındaki bağları güçlendirmek ve sinerji geliştirmek esas olacaktır. Bu nedenle rapor, sürdürülebilirlik geçişinin insanların refahına ve ilerlemesine odaklı kalmasını sağlamak için politika girişiminin gerekli olduğu alanları belirlemektedir.

Eylem için kilit alanlar

  1. Yeni bir Avrupa sosyal sözleşmesi geliştirilmesi. Yenilenen refah politikaları ve yüksek kaliteli sosyal hizmetlere odaklanma.
  2. Net sıfır ekonomisini savunmak için Tek Pazarı derinleştirme. Açık stratejik özerklik ve ekonomik güvenlik odaklı.
  3. Kilit ortaklarla işbirliğini güçlendirmek için AB’nin küresel sahnedeki teklifini artırma.
  4. Düzenlemeyi hedefleyerek ve dengeli yaşam tarzlarını teşvik ederek üretim ve tüketimde sürdürülebilirliğe doğru kaymaları desteklemek.
  5. “Yatırımlar Avrupası”na doğru ilerliyoruz. Geçişler için mali akışları kamu eylemi yoluyla katalize etmek. 
  6. Etkin bir vergi çerçevesi ve kamu harcamaları yoluyla kamu bütçelerini sürdürülebilirliğe uygun hale getirmek
  7. Ayrıca, GSYİH’yı farklı faktörlere göre ayarlamak da dahil olmak üzere, politika ve ekonomik göstergeleri sürdürülebilir ve kapsayıcı refaha doğru kaydırmak.
  8. İşgücü piyasasına katılımı artırarak ve gelecekteki becerilere odaklanarak tüm Avrupalıların geçişe katkıda bulunabilmesini sağlamak.
  9. Geçişlere verilen desteği güçlendirmek için politika oluşturmanın merkezinde nesiller arası adaletle demokrasiyi güçlendirmek.
  10. AB’nin hazırlık ve müdahale araç kutusunu güçlendirerek sivil korumayı sivil önleme ile tamamlamak.

 

Kaynak: EU

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: