AnasayfaGenelİklim Değişikliği

Avrupa gençleri, iklim değişikliğinden terörizm kadar korkuyor!

Avrupa gençleri, iklim değişikliğinden terörizm kadar korkuyor!

Son anketlere göre Avrupa’daki yetişkinlerin çoğunluğu uluslararası terörizmi kıtaya yönelik en büyük tehdit olarak görüyor. Bununla beraber çocukların ve gençlerin Avrupa’daki yaşam ve demokrasi için neyi sorun olarak algıladıkları konusunda çok az şey biliniyor.

Gençlerin görüşleri

Son dört yıldır, WISERDEducation araştırma grubu, Galler genelinde ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki öğrencileri, dünya algıları konusunda araştırıyor. Araştırmacılar, 2016 yılına dair gençlerin algılarının yetişkinlerden farklı olup olmadığını görmek için bir çalışma yaptılar.

1

Araştırmada öğrencilere iklim değişikliği, ekonomik istikrarsızlık, uluslararası terörizm, yoksulluk, savaş, enerji mevcudiyeti, nüfus artışı, nükleer silah yayılımı ve enfeksiyöz hastalıklar olmak üzere dokuz farklı problem verildi. Uluslararası terörizm, katılımcılar arasında Avrupa için en büyük sorunun başında geldi. Fakat farklı okul yılı gruplarına bakıldığında, daha nüanslı bir resim ortaya çıktı. Katılımcıların yaş grubu yükseldikçe terörizmi tehdit olarak görme oranı düştü. Araştırmaya göre iklim değişikliği, katılımcıların yaş grubu yükseldikçe en önemli sorun olarak görüldü.

Tehdit algısı etkisi

Bu kadar çok öğrencinin uluslararası terörizmin, Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu en acil mesele olduğunu düşünmesinin nedeni araştırmanın zamanlaması olabilir. Öte yandan terörist saldırılar, genel olarak, faillerin açık olması nedeniyle daha tehditkar görünebilir. Buna karşılık, hiç kimse ya da birey iklim değişikliğinden sorumlu tutulamaz, bu yüzden de iklim değişikliği tehdit olarak daha az somut görünür. Kuşkusuz, iklim değişikliğinin halihazırda gerçekleştiğini ve uluslararası terörizm gibi diğer tehditlerin küresel ısınmanın yol açtığı bozulmayla bağlantılı olduğunu gösteren büyük kanıtları göz ardı etmemek gerek.

2

Avrupa için tehditler üzerine yapılan araştırma bağlamında şaşırtıcı olan özellikle 13. Sınıf öğrencilerinin bu kadar yüksek bir oranla iklim değişikliğinin önemli bir sorun olduğunu düşünüyor olmaları.

Öte yandan yayınlanan yeni bir YouGov anketi, Britanyalıların iklim değişikliği konusunu dünyadaki en az endişe kaynağı durum olarak gördüklerini ortaya koyarken, katılımcıların sadece % 12,8’i bunu en önemli konu olarak seçti. 2016 araştırmasına göre gençlerin yaşları büyüdükçe iklim değişikliğine öncelik verme olasılığı o kadar yükseliyor. Bu durum, genç-yetişkinler arasında konu ile ilgili farkındalıkların günden güne gelişeceğine işaret ediyor.

kaynak.