AnasayfaKalkınma

BEBKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

BEBKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı 03.07.2018 tarihi itibarıyla toplam 1.200.000 TL bütçeli “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı ilan etmiş bulunmaktadır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planına ve Sonuç Odaklı Programlara uygun olarak hazırlanan Fizibilite Desteği Programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Öncelikleri

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki fizibilite tekliflerine mali destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ve kapasitenin artırılması

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 200.000 TL

Desteklerin Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise % 75’i desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak