AnasayfaGirişimcilik

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Hak Temelli STK’lar ve Yurttaş Girişimleri Destek Programı İçin Başvurular Başladı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Hak Temelli STK’lar ve Yurttaş Girişimleri Destek Programı İçin Başvurular Başladı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafında başlatılan Ocak- Mayıs dönemi programı, İstanbul’da bulunan, zarar görebilir ve hassas gruplar alanında çalışan (çocuk, kadın, engelli, mülteci, etnik azınlıklar, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan) sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaş girişimlerinin kurumsal yapılarını geliştirmeye destek olmak amacıyla başlatılan bir genel kapasite gelişimi programıdır.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, zarar görebilir ve hassas gruplar alanında çalışan kuruluşların ve yurttaş girişimlerinin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Kurumların kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Program, Ocak 2019 ve Mayıs 2019 arasında toplam 4 ay süre ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

– Zarar görebilir ve  hassas gruplar alanında (çocuk, kadın, engelli, mülteci, etnik azınlıklar, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan gruplar)  çalışıyor olmak,

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir yurttaş girişimi olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil girişim bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

– Tüzel kişiliği olmayan sivil girişimlerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması

– Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

– Program döneminde ekibin (Ocak – Mayıs 2019) İstanbul’da bulunması (çalışılan konu/hedef kitle İstanbul dışında olabilir),

– Tüm ekibin Ocak – Mayıs 2019 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.

– Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

Son başvuru: 17 Aralık 2018 / Saat: 17:00

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak