AnasayfaGenelİş Fırsatları

Gofor çalışma arkadaşı arıyor!

Gofor çalışma arkadaşı arıyor!

Gençlik Örgütleri Forumu (Gofor), Ankara ofisinde görev yapmak üzere 9 ay süre ile tam zamanlı Sekretarya işlerini düzenlemek ve faaliyetlerinin takibini sağlamak için çalışma arkadaşı arıyor.

İş tanımı, görev ve sorumluluklar:

 • Gofor yazışma, evrak takibinin ve resmi evrakların forum ofisinde depolanmasının sağlanması,
 • Dernek Resmi Defterlerinin tutulması ve ilgili tüm yasal prosedürlerin takibi
 • GOfor ÇUE ve Tüzüğünde belirtilen tüm prosedürlerin uygulanması; örneğin GOfor toplantılarının organizasyonu, toplantı raporlarının tutulması, yeni üyelere bilgilendirme yapılması, yeni üyelerin oryantasyonu, üye listelerinin güncellenmesi vb.
 • GOfor ofisine gelen ve bilgi almak isteyen kurum temsilcilerinin ve gençlerin karşılanması, gerekli bilgilendirmenin yapılması
 • GoFor’un Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Masalar, Çalışma grupları gibi yapıları ile koordinasyon içinde çalışılması
 • Gofor için geliştirilmiş projelerin uygulanması, takvim ve bütçelerinin takibi ve proje faaliyetleri ile ilgili genel kurul üyelerinin düzenli bilgilendirilmesi
 • GOfor için yeni projelerin geliştirilmesi ve sunulması, proje hazırlama sürecinde ilgili çalışma grubu ya da YK ile iş paylaşımı yapılması,
 • Yeni kaynak yaratma faaliyetlerinde bulunulması; kaynak dosyalarının oluşturulması, yeni kaynak yaratma modelleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu modellerin GOfor için geliştirilmesi
 • İlgili ulusal ve uluslararası fon sağlayıcıların tespit edilmesi ve bu fonlara başvuruların gerçekleştirilmesi
 • Özel ve kamu sektöründeki kaynak sağlayıcılarla işbirlikleri geliştirilmesi
 • Gofor’un iç ve dış iletişim çalışmalarının yapılması; web sitesinin, sosyal medya hesaplarının, mail gruplarının takibi, GOfor’un ilke ve hedeflerine uygun olarak, strateji ve planları doğrultusunda düzenlenmesi
 • GOfor’un iletişim materyallerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • GOfor yayınları hazırlanması ve yaygınlaştırılması
 • Ulusal ve uluslararası toplantılarda gerekli durumlarda GOfor adına temsiliyetin sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası ağlara, platformlara üye olunarak GOfor’un tanınırlığının arttırılması

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen en az lisans mezunu olmak,
 • Gerek Fon veren kurumlarla gerekse Avrupa Gençlik Forumuyla iletişim kurabilecek ve sürdürebilecek İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak
 • Sivil toplum kuruluşları veya sivil alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Proje yazma, yürütme ve yıllık plan takibi konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Ofis programları ve yazışmalar hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Ekip çalışması, organizasyon ve iletişim becerileri yüksek olmak,
 • Dernekler mevzuatına hakim olmak,
 • Tercihen Gofor’un çalışma sistemini iyi bilmek.

Başvuru için adayların goforuyelik@gmail.com adresine Europass formatındaki CV’lerini, dil yeterliliğini kanıtlayan belgelerini ve bu pozisyonu neden istediğini anlatan tek sayfayı geçmeyen motivasyon mektuplarını 17 Mart 2017, 23:59’a kadar göndermeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.