AnasayfaGöç ve Mültecilerİş Fırsatları

Hayata Destek Derneği çalışma arkadaşı arıyor!

Hayata Destek Derneği çalışma arkadaşı arıyor!

Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşu Hayata Destek Derneği (STL), saha koordinatörü arıyor!

Alınacak olan adayın görev tanımı:

  • İlgili sahada yürütülen tüm projelerin planlama, proje geliştirme ve uygulama aşamalarında program, iletişim, finans, lojistik, satın-alma ve insan kaynakları süreçlerine uygun olarak yönetilmesi için gerekli planlamanın yapılması ve takip edilmesi, tüm operasyonun genel yönetimi
  •  İlgili sahada Derneğin “insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesinin sağlanması için sistemlerin kurulması ve çalıştırılmasının sağlanması
  • Proje ve programın içerik, hedef ve bütçesi kapsamında projenin zamanında uygulanabilir olması için Kalite, Uyum, İletişim, Finans, İK, Lojistik ve Satınalma departmanları ile düzenli iletişimin ve koordinasyonunun sağlanması
  • Projelerdeki güvenlik durumunu takip etmek ve konu ile ilgili bilgileri Operasyonlar Direktörü’ne bildirmek
  • Yerel yönetimler, fon veren kuruluşlar, basın, NGO & INGO’lar ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin kurulması, yönetilmesi, Derneğin temsil edilmesi ve gerekli bilgilendirmenin ilgili departmanlara ve İcra Kurulu’na yapılması

Aranan Temel Nitelikler

Üniversite mezunu olmak

Kayseri’de ikamet edebilir olmak

Iyi derecede İngilizce bilmek, ek olarak Arapça bilgisi tercih sebebidir

Sivil Toplum’da, tercihen insani yardımda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak

Çok kültürlü ekiplerle çalışmak ve bu ekipleri yönetmek konularında tecrübe sahibi olmak

MS Office programlarına çok iyi derecede hakim olmak (Word, Excel ve PowerPoint esastır)

İnsani yardım bağlamını ve Hayata Destek Derneği ile çalışma taahhüdünü anlamış olmak

Sık seyahat edebilir olmak (Nevşehir yoğunluklu Türkiye içi seyahat)

Takım çalışması ve insan ilişkilerinde yetkin olmak

Detaylı bilgi için tıklayınız.