AnasayfaKalkınmaSürdürülebilir Kalkınma

Hedefler için Ortak Olalım!

Hedefler için Ortak Olalım!

idema_crew_0009_DSCF1896-480x560Rüya Kaya, Sağlam Kobi Proje Yöneticisi

Brüksel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi 

23-24 Mayıs | Brüksel, BELÇİKA

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ya da bir başka değişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş evrensel eylem çağrısıdır. Küresel Hedeflere ulaşılması için özel sektörün, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, kısacası tüm aktörlerin işbirliği yapması gerekmektedir.

KSS Avrupa’nın küresel hedefler üzerinde düzenlediği ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Brüksel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi (Brussels SDG Summit), Brüksel’deki en büyük tartışma ve işbirliği ağı platformu olan Avrupa İş Zirvesi (European Business Summit) yıllık toplantısı kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında Egmont Sarayı’nda yapıldı.

“Değişen Dünyada Liderlik: küresel ekonomi, sosyal ve politik değişimin ön safındaki Avrupa” başlıklı etkinlikte 250 üst düzey iş ve politika uzmanının yanı sıra dernekler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katıldı ve Avrupa’nın dünyadaki rolü konusunda fikir alışverişinde bulundu. 

İki tam gün süren derinlemesine tartışmalarda, 2000 katılımcı, dijitalleşme, e-ticaret, yapay zeka, ticaret fırsatları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yenilikçilik ve döngüsel ekonomi gibi 2018’in en ilgili konularına ilişkin tartışmalara katıldı.

Kapsayıcı ekonomi modeli ve kalkınma için farklı aktörlerin iş birliğinin altının defalarca çizildiği zirve boyunca küresel hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütün iş dünyasının yanı sıra, STK’ların, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içinde olması mesajı verildi. Bir başka değinilen husus da, hedeflerin yerelleştirilmesi için ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların birlikte çalışmalarının önemiydi.

Özel sektörün küresel hedefleri iş gündemlerinin önemli bir parçası haline getirmesinin gerekliliğini vurgulayan Avrupa Birliği Komisyonu’nun Avrupa Politik Strateji Merkezi Başkanı Ann Mettler, şirketlerin sadece iktisadi değil, toplumsal alanda da faaliyet gösterdiklerini ve buna devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

SDGs-1024x637

Bu kapsamda, zirvenin sponsor ortaklarından biri olan PwC Brüksel’in ve KSS Avrupa’nın yaptığı bir çalışmaya göre, sektör önde gelenlerinin; 

  • En çok öncelikleştirdikleri hedefler; SKH 1 Yoksulluğa son, SKH 12 Sorumlu Tüketim ve Üretim, SKH 13 İklim Eylemi.
  • En fazla fırsatın görüldüğü hedeflerler; SKH 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı , SKH 13 İklim Eylemi, SKH 12 Sorumlu Tüketim ve Üretim.
  • En fazla riskin görüldüğü hedefler; SKH 13 İklim Eylemi, SKH 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKH 14 Sudaki Yaşam. 

Bulgular sonucunda, zirve kapsamında, birçok küresel hedefi konu alan ve katılımcıların küresel hedefleri detaylıca irdelemeleri, kendi ülkelerindeki en iyi örnekleri paylaşmaları için oluşturulan yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

Gündemi “Mülteci ve göçmenler için istihdam ve mesleki eğitim nasıl desteklenir?” sorusu olan ve SKH 10 Eşitsizliklerin Azaltılması hedefiyle ilişkilendiren tartışma en çok ilgi çeken konulardan biriydi. 

Bildiğimiz üzere, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve politik gündemini en çok etkileyen konulardan birisi mülteci ve göçmenler. Türkiye’deki mülteci ve göçmenler üzerine akademik hayatımda yaptığım araştırmalar yanı sıra, Türkiye’deki Suriyeli özel sektör ekosisteminin Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına olan ilgim ve bu alanda yaptığım araştırmalar, hem profesyonel hem de özel hayatımda mülteci ve göçmen statüsündeki kişiler ile birlikte olmam bu tartışma konusuna dahil olmama sebep oldu.

Farklı ülkelerden ve profesyonel geçmişten gelen yaklaşık 10 kişinin katılımı ile gerçekleşen tartışma süresince, farklı ülkelerde, özellikle firmaların mülteci ve göçmenlere yönelik istihdam politikaları ve uygulamaları paylaşıldı. Avrupa’daki göçmenlerin ve mültecilerin dahil oldukları iş kolları, içinde bulundukları ekosistemlerin çeşitliliği değinilen noktalardandı. Öte yandan, dile getirilen ve vurgulanan, Avrupa’daki göçmenlerin en sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olan statülerinin belirlenme süreçlerinin uzun olması. Statüleri belirlenene kadar çalışma izni ya da o ülkede henüz göçmen ya da mülteci statüsüne sahip olmayan kişiler için kimi zaman bu süreç 6 ay, kimi zaman daha uzun sürebiliyor. Suriye Krizi’nden sonra Avrupa’ya Göç akımının başladığı ilk zamandan beri problemin aynı kalması da Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından vurgulandı. 

Kalkınma sektöründe (yalnızca) 1 senesini devirmek üzere olan, kalkınma profesyoneli olma, uzmanlaşma yolunda (emin) adımlar atan, ve de geçen bu süre zarfında bir çok ulusal ve uluslararası konferansa, seminere, toplantıya, yerelde ve ulusalda kalkınma projesi yöneticiliği yapan biri olarak gözlemlerim ve tecrübelerim sonucunda vardığım sonuçlar oldukça eleştirel:

 1. Küresel hedefleri tartıştığımız ve konuştuğumuz dil ile küresel hedeflerin başarılması durumunda daha iyi bir toplumsal statüye ulaşmasını hedeflediğimiz insanların dili arasındaki uçurum yok edilmesi gerekiyor.
 2. Bilinçlendirme, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, tüm aktörlerin gerçekçi iş planları ve projeler ile hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması gerekiyor.
 3. Evet; hedefler küresel, iddialı, ve maliyetli. Fakat hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerelde etkili ve yeterli uygulama alanlarının eksikliğinin, ulusal ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşların iş birliklerinin yetersizliğinin bir an önce giderilmesi gerekiyor.
 4. En iyi örnekler, ülkeden ülkeye; kültür, ekonomik güç, siyasi bütünlük, sosyal entegrasyon vb. Birçok sebepten dolayı farklılık gösteriyor. En iyi örneklerin de yerelleştirilmesi ve toplumların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. 
 5. İzleme ve değerlendirme çalışmaların artırılması, mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. 

Günün sonunda, Brüksel’den İstanbul’a dönerken, aynı konuyu, farklı iki dilde, farklı coğrafyalarda, farklı kültürel ve sosyal gruplarla, farklı ekonomik sınıflarla konuştuğum, fakat hala gidilecek çok yolun olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştim. 

Sondan başlayalım, SKH 17, Hedefler için Ortak Olalım! 

Referans